Huumeet

Huumeiden käytön sosiaaliset vaikutukset

Huumeiden käyttö nuorten keskuudessa on lisääntynyt 2010-luvulta ja monesti huumeiden käytöstä puhuttaessa nostetaan esiin fyysisiä ongelmia ja päihteiden käytön vaikutuksia terveyteen. Terveydellisiä haittoja ei tietenkään tule vähätellä, sillä tällä hetkellä Suomessa nuoria kuolee eniten päihteisiin koko Euroopassa.

Fyysisten ongelmien lisäksi huumeiden käyttö tuo mukanaan kuitenkin myös sosiaalisia ongelmia, joiden vaikutukset ovat omalta osaltaan myös hyvin laaja-alaisia ja niihin voi olla vaikeampi puuttua.

Huumeiden käyttö saattaa alkaa sosiaalisen paineen johdosta tai yhteenkuuluvuuden tavoittelusta. Tästä syystä aluksi kokemus siitä, että elämäntilanne paranee voi olla hyvinkin voimakas. Aluksi käyttö voi tuoda mukanaan positiivisia vaikutuksia, jonka johdosta päihteiden käyttämisestä voi tulla huomaamatta vakituinen tapa. Näitä positiivisia vaikutuksia ovat yleensä rentoutuminen ja hauskanpito sekä jossakin määrin myös sosiaalisen statuksen muokkaaminen halutunlaiseksi.

SOSIAALISET ONGELMAT 

Sosiaaliset ongelmat kuitenkin syvenevät yleensä sen myötä mitä pidempään käyttö jatkuu ja vakiintuu. Käyttö ei enää vakiinnuttuaan tuokaan mukanaan sitä, mitä se ensimmäisillä käyttö kerroilla on tuonut. Monesti apua haetaan vasta sitten, kun tilanne alkaa olemaan epätoivoinen ja kokemus siitä, ettei yksin pärjää vahvistuu.

Päihteiden käytön tuomia sosiaalisia ongelmia ovat ihmissuhdeongelmat, taloudelliset ongelmat, opiskeluun ja työelämään liittyvät ongelmat, ongelmat virkavallan kanssa sekä alaikäisten kohdalla myös lastensuojelu voi tulla mukaan kuvioihin. Päihteiden käyttö aiheuttaa myös kokonaisvaltaisia haasteita elämänhallintaan ja itsestään huolehtimiseen. Yleensä pidempään jatkuneen käytön seurauksena on sosiaalinen syrjäytyminen, eli ajautuminen yhteiskunnan ulkopuolelle.

Huumeiden käyttö vaikuttaa yleensä voimakkaasti läheissuhteisiin. Vanhempien ja muiden läheisten kanssa saattaa ajautua riitatilanteisiin, kun nuoren käytös muuttuu äkillisesti. Vanhat ystävyyssuhteet voivat jäädä ja uudet epäsuotuisat ystävyyssuhteet tulla tilalle.

Taloudelliset ongelmat ilmenevät monesti käytön vakiinnuttua, jolloin tarve saada päihdettä lisääntyy ja rahaa päihteisiin on saatava erinäisin keinoin. Nuori saattaa velkaantua ja tämän johdosta myös menettää luottotietonsa. Päihteidenkäytön lieveilmiönä saattaa tulla myös rikoksia, kuten varastelua. Rikosten tekeminen monesti johtaa siihen, että ajaudutaan myös ongelmiin virkavallan kanssa ja alaikäisten kohdalla tällöin myös lastensuojelu puuttuu tilanteeseen.

Opiskelu ja mahdollinen työelämä hankaloituu monesti päihteiden käytön myötä, sillä päihteiden käytöstä tulee ensisijainen prioriteetti. Opinnoista pois jättäytyminen ei olekaan tavatonta niissä tapauksissa, kun päihteiden käyttö on riistäytynyt käsistä. Opintojen keskeytyminen vaikuttaa suoranaisesti nuoren tulevaisuuteen ja työllistymiseen pidemmällä aikatähtäimellä.

Nämä sosiaaliset ongelmat yhdistettynä terveydellisiin ongelmiin tuottavatkin hyvin monialaisia haasteita elämänhallintaan, jolloin nuori harvoin pystyy irtautumaan päihteiden käytöstä ilman kunnollista tukiverkostoa. Jos oma päihteiden käyttö huolestuttaa, niin siitä on syytä kertoa esimerkiksi läheisille tai muulle luotettavalle henkilölle ja hakea apua. Oman kunnan nuorisoasemat antavat myös tukea päihdeongelmien kanssa. Apua voi hakea myös matalalla kynnyksellä erinäisistä verkkopalveluista, joita löytyy esimerkiksi Nuortenlinkkiin mistä apua - osiosta.

Älä jää yksin!

Milja Peura

Sosiaaliohjaaja, A-klinikka Oy