Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Huumekuolemat Suomessa

Huumekuolemat

Huumekuolemat ovat lisääntyneet sekä Suomessa, että maailmalla viimevuosina runsaasti, tämä johtuu erityisesti siitä, että huumeiden käyttö on yleistynyt. Huumeita käyttävillä ihmisillä yliannostus on yleisin kuolinsyy. Myös alkoholi voi aiheuttaa tappavan yliannostuksen, sellaiset alkoholimyrkytyskuolemat, joissa alkoholi olisi ainoana päihteenä ovat Suomessa harvinaistuneet viime vuosina, mutta alkoholi on hyvin usein mukana yhtenä päihteenä kuolemaan johtaneissa sekamyrkytyksissä.

Erityisesti nuorten, alle 25-vuotiaiden, huumekuolemat ovat kasvussa

Erityisesti nuorten, alle 25-vuotiaiden, huumekuolemat ovat lisääntyneet Suomessa runsaasti. Kuolemaan johtavat yliannostukset ovat useimmiten tahattomia vahinkoja, jotka voisivat olla estettävissä oikealla tiedolla. Siksi onkin tärkeää, että yliannostuksen riskitekijät ja oireet ovat yleisesti tiedossa.

Populaarikulttuurissa usein klassinen huumekuoleman kuva on kadulla makaava ihminen, joka on kuollut neula käsivarressa välittömästi käyttäessään suonensisäistä huumetta. Tämä kuva voi olla todenmukainen, silloin jos on käytetty suonen sisäisesti vahvaa ja nopeavaikutteista opiaattia kuten heroiinia tai fentanyyliä, jolloin ainetta voi helposti annostella niin paljon, että tajuttomuus ja siitä johtuvat hengityksen pysähtyminen ja kuolema seuraavat niin nopeasti, että edes neulaa ei ehdi vetää pois suonesta. Kuitenkin Suomessa tyypillinen tilanne on hiukan erilainen. Suomessa yleisin käytetty opiaatti on buprenorfiini (kauppanimeltä esim. Subutex). Toisin kuin vahvoilla, nopeavaikutteisilla opiaateilla buprenorfiinin vaikutus kehittyy hitaasti.

Usein yliannostuskuolemaan johtava käyttö onkin tapahtunut jo aiemmin ja henkilö kuolee vasta tunteja myöhemmin, nukkuessaan.

Suomessa ja Euroopassa tavanomaisessa huumemyrkytyksessä on saman aikaisesti käytetty useita samaan tapaan vaikuttavia päihteitä tai lääkkeitä, joiden arvaamattoman voimakas yhteisvaikutus johtaa lopulta hengityksen pysähtymiseen ja kuolemaan. Merkittäviä kuolemaan johtavan yliannostuksen riskitekijöitä ovatkin useiden päihteiden yhteiskäyttö eli sekakäyttö ja aineiden käyttö suonen sisäisesti.

Suurin huumekuolemia aiheuttava yhdistelmä Suomessa on alkoholi, bentsot ja subutex- eli niin kutsuttu moniainemyrkytys. Huumekuolemien riskiä lisää myös se, että etenkin katukauppa-aineiden kohdalla käyttäjän on mahdotonta tietää mitä kyseinen käyttöannos itseasiassa on sisältänyt ja kuinka paljon.

Eri päihteet aiheuttavat erilaisen myrkytyksen. Nyrkkisääntönä on, että saman kaltaisesti vaikuttavat aineet vahvistavat toistensa vaikutusta. Lamaavat, rauhoittavat aineet kuten opiaatit (kauppanimiä esim. Panacod, Tramal, Metadone, Subutex, Fentanyl, Oxycodone), bentsodiatsepiinit (kauppanimiä esim. Diapam, Opamox, Xanor, Rivatril, Ksalol), pregabaliini (kauppanimi esim. Lyrica), gamma, lakka ja alkoholi kaikki vahvistavat toistensa vaikutusta. Kiihdyttävät aineet kuten amfetamiini, metamfetamiini, MDPV, alfa-PVP, ekstaasi ja kokaiini puolestaan vahvistavat toistensa vaikutusta. Synteettisten kannabinoidien ja muiden muuntohuumeiden käyttöön voi liittyä arvaamattomia vakavia haittavaikutuksia kuten, sydän-, munuais- ja aivovauriota. Kannabiksen myrkkyvaikutukset liittyvät yleensä korkeaan THC-pitoisuuteen, jolloin saattaa seurata psykoosin kaltaisia oireita, voimakkaita harha-aistimuksia ja sekavuutta. Huumaavien (psilosybiini) sienten liikakäyttöön liittyy myös moninaisia oireita, useimmiten vahvoja epämiellyttäviä hallusinaatioita sekä suolisto-oireita.

Jokaisen aineen myrkkyvaikutusten vakavuus on hyvin tapauskohtainen ja riippuu paitsi käytetyistä aineista, niiden puhtaudesta ja määrästä myös yhteisvaikutuksesta sekä myrkytyspotilaan ominaisuuksista kuten iästä ja koosta. Esimerkiksi pienelle lapselle myös kofeiini ja nikotiini voivat aiheuttaa hengenvaarallisia myrkytysoireita, vaikka aikuiselle nämä aineet ovat usein hyvin siedettyjä. Lamaavien päihteiden yliannostuksesta seuraa tajuttomuus, jonka syventyessä myös aivojen hengityskeskus lamaantuu. Hengityslamassa ihmisen hengitys muuttuu ensin harvaksi ja pinnalliseksi kunnes loppuu kokonaan. Tällöin verenkierrossa olevan hapen määrä vähenee ja siten myös aivojen hapen saanti vähenee. Vaikka ihminen olisi tajuton, tarvitsevat aivot happea jatkuvasti.

Jo muutamassa minuutissa hapen puute aivoissa alkaa aiheuttaa pysyviä vaurioita aivoihin

Hapenpuutteen pitkittymisestä seuraa kuolema. Jotkin lamaavat aineet lisäksi laskevat verenpainetta siten että myöskään verenkierto aivoissa ei ole riittävää ja tämä entisestään pahentaa kehittyvää aivovauriota. Erityisesti alkoholi ja opiaatit saattavat aiheuttaa lisäksi pahoinvointia ja oksentelua. Oksentaminen tajuttomana johtaa helposti tukehtumiseen.

Kiihdyttävien päihteiden yliannostuksesta seuraa ylivireystila, verenpaine ja pulssi nousevat, kehon lämpötila nousee. Ihminen saattaa käyttäytyä hyvin sekavasti, hänellä saattaa olla harhoja ja hallusinaatioita. Sydän- ja verenkiertoelimistön ylikuormitus voi johtaa hengenvaarallisiin aivo- ja sydänvaurioihin, joiden oireita voivat olla rintakipu, tajunnan hämärtyminen, halvausoireet, kouristelu, raju oksentelu ja kova päänsärky. Lisäksi äärimmäisen kiihtymystilan ja hallusinaatioiden alaisena henkilö saattaa käyttäytyä sekavasti, aggressiivisesti ja aiheuttaa itselleen tahattomasti vakaviakin vammoja, kun sekä kipukynnys, että riskinottokynnys ovat alentuneet olemattomiin.

Useimpiin päihdemyrkytyksiin ei ole olemassa erityistä hoitoa, vaan potilaiden hoito sairaalassa perustuu peruselintoimintojen turvaamiseen.

Hengitystä ja verenkiertoa seurataan ja tuetaan, kunnes myrkytyksen aiheuttaneet aineet poistuvat elimistöstä. Opiaattiyliannostuksen hoitoon voidaan sairaalassa ja ambulanssissa käyttää naloksoni-nimistä lääkettä, joka toimii vastamyrkkynä. Monissa maissa naloksonia voi hankkia myös kotikäyttöön, jotta mahdollisen opiaattiyliannostuksen sattuessa joku paikalla olija voi antaa naloksonia jo ambulanssia odotellessa ja näin saatetaan pelastaa yliannostuksen ottaneen ihmisen henki. Suomessa naloksonia ei tällä hetkellä ole saatavilla kotikäyttöön, mutta tulevaisuudessa se saattaa tulla mahdolliseksi myös Suomessa.

Mitä teen jos epäilen kaverin ottaneen yliannostuksen?

 • Soita 112 Kerro missä olet ja mitä on tapahtunut. Hätäkeskukseen soittamista ei tarvitse pelätä. Hätäpuhelun soittamatta jättämisen seuraukset voivat pahimmillaan olla peruuttamattomat, kuten kaverin kuolema tai pysyvä vammautuminen. Hätäpuhelun soittamisen mahdolliset seuraukset ovat aina lievemmät. Hätäkeskuspäivystäjä on koulutettu neuvomaan sinulle miten autat mahdollisista myrkytysoireista kärsivää kaveria. Kuuntele ohjeet ja noudata niitä.

Tajuttoman ihmisen hätäensiapu ohjeet:

 • Jos ihminen on tajuton, yritä ensin herätellä häntä voimakkaasti ravistelemalla ja puhuttelemalla.
 • Jos hän ei reagoi herättelyyn, tarkista hengittääkö hän? Käännä hänet selälleen, katso liikkuuko rintakehä? Laita kätesi kämmenselkä noin senttimetrin päähän suusta/nenästä, tuntuuko ilmavirta?
 • Jos ilmavirtaa ei tunnut saattaa kyse olla siitä, että tajuttoman ihmisen kieli on painunut kurkkuun tukkien henkitorven. Tällöin käännä päätä taakse ja nosta leukaa ylös
 • Jos ihminen hengittää käännä hänet kylkiasentoon, siten että mahdollinen oksennus pääsee valumaan pois suusta.
 • Jos ihminen ei hengitä aloita paineluelvytys.
 • Älä jätä tajutonta ihmistä koskaan yksin, odota ambulanssin saapumista ja varmista että ambulanssi löytää paikalle.

  Maarit Koivisto

  Akuuttilääketieteeseen erikoistuva lääkäri

  Tohtorikoulutettava

  TYKS Akuutti