Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Koulukiusaaminen

Koulukiusaaminen on pitkäaikaista ja toistuvaa, henkistä, fyysistä tai sosiaalista toimintaa, joka kohdentuu tiettyyn tai tiettyihin oppilaisiin. On tärkeää muistaa, että kiusaaminen on väkivaltaa ja sen vaikutuksia on verrattu jopa kiduttamiseen. Kiusaamisesta ei pidä kuitenkaan puhua pelkkänä väkivaltana, koska silloin unohdetaan helposti sen miedoimmat ilmenemismuodot. Tällaisesta esimerkkinä epäsuora kiusaaminen.

Kiusaaminen syntyy yhteisössä, jossa sen jäsenet eivät voi itse valita siihen kuuluvia henkilöitä. Tämän vuoksi koulu tulee tarjonneeksi tahtomattaan lapsille ja nuorille potentiaalisen paikan kiusaamisen alkamiselle.

Koululuokassa on olemassa valtahierarkia, jota ilman luokkaryhmä ei toimisi. Hierarkiassa ylempänä olevat voivat kuitenkin käyttää valtaansa väärin ja ryhtyä kiusaajiksi. Tämä voi johtua muun muassa kiusaajan pahasta olosta, uskomuksesta menettää valta-asemansa ryhmässä tai pelosta joutua itse kiusatuksi. On paljon kiinni luokkaryhmästä, sallitaanko tällainen käytös vai ei.  Kiusaamisvapaita luokkia on siis olemassa, mutta silti joka kymmenes nuori kokee olevansa koulukiusattu.

Koulukiusaaminen näkyy suuresti yksilön hyvinvoinnissa, esimerkiksi opiskeluissa ja myöhemmin myös työelämään sitoutumisessa ja ihmissuhteiden luomisessa. Kiusatulla riski sosiaaliseen syrjäytymiseen on valtava. On tutkittu, että myös pelkkä koulukiusaamisen sivustaseuraaminen vaikuttaa merkittävästi psyykkiseen hyvinvointiin.  Siksi kiusaaminen ei ole ainoastaan kiusatun ja kiusaajan välinen asia, vaan se vaikuttaa koko luokan hyvinvointiin ja siihen, kuinka turvalliseksi kouluympäristö koetaan.

Harva uskaltaa asettua kouluympäristössä kiusatun puolelle, jotta ei joudu itse silmätikuksi. Tämä johtaa valitettavan usein siihen, että kiusatun ystävät kääntävät selkänsä kiusatulle ja hän jää ennen pitkää yksin.

Puuttuminen on vaikeaa myös siksi, että sivustakatsojia on muitakin ja ihminen helposti tuolloin ajattelee, että miksi hänenkään pitäisi kiusaamiseen puuttua. Tätä voidaan verrata myös tilanteeseen, jossa onnettomuuspaikan ohi ajaa autoja, koska ihmiset ajattelevat, että joku muu voi auttaa heidän sijastaan. Kyse on inhimillisestä vastuun välttelemisestä, mutta jonka seurauksien vakavuuden astetta ei kyetä tuossa hetkessä tiedostamaan.

Miten toimia, jos kohtaat kiusaamista?

Kiusaaminen voi tulla kiusatulle täytenä yllätyksenä ja se laittaa hänet pohtimaan omaa minuuttaan täysin uudessa valossa.  Mitä nopeammin koulukiusaamiseen puututaan, sen parempi. Yleistä on, että uhri kokee, ettei puuttuminen auta tai se jopa pahentaa tilannetta. Myös uskomukset siitä, että on ainoa vastaavanlaisessa tilanteessa, voi vaikuttaa päätökseen vaieta kiusaamiskokemuksista.

Jos tulet koulussa kiusatuksi tai näet kiusaamistilanteita, kerro jollekin luotettavalle aikuiselle tapahtuneesta, kuten esimerkiksi opettajalle, kuraattorille tai terveydenhoitajalle. Näistä asioista voit kertoa heille täysin luottamuksellisesti. Myös oma perhe voi mahdollisesti auttaa sinua. Kaikki eivät koe tarvetta jutella kiusaamiskokemuksista, mutta joskus traumat voivat nousta pintaan myös myöhemmällä iällä. Siksi on tärkeää, että kiusaamiselle asetetaan ajoissa stoppi.

Joskus kuulee tapauksista, joissa koulukiusaaminen on saatu loppumaan vasta, kun kiusattu on vaihtanut koulua. Moni kertoo kuitenkin ostrakismista eli ulkopuolelle jäämisen kokemuksestaan sen jälkeenkin, kun on vaihtanut koulua. Tämä ei ole siis aina oikea vaihtoehto. Lainsäädäntö on tämän suhteen hieman muuttunut ja nyt myös kiusaajaa voidaan vaatia vaihtamaan koulua kiusatun sijaan. Silti tulee muistaa, että kiusaajalla on ongelmia, joihin hän tarvitsee ammattilaisten apua ja koulun vaihtaminen ei useinkaan lopeta muiden kiusaamista, vaan tällä ratkaisulla syntyy uusia uhreja.

Kiusatut-tiimi auttaa

Jos sinulla on kiusaamiskokemuksia kiusattuna tai kiusaajana, älä jää yksin ajatustesi kanssa. Me Setlementti Tampere ry:n Kiusatut-tiimissä tarjoamme yli 15-vuotiaille Pirkanmaalaisille ja heidän läheisilleen kriisi- ja jälkihoidollista yksilötyötä. Lisäksi palveluitamme ovat muun muassa kiusattujen vertaistukiryhmät, ennaltaehkäisevät työpajat yläkouluille, lukioille ja ammattikouluille, Tukinetin ryhmächat kerran kuussa sekä koulutuksia ja luentoja ammattilaisille ja opiskelijoille.

Yksilötapaamiset

Yksilötapaamiset, jotka koostuvat tutustumiskäynnistä sekä viidestä yksilötyökäynnistä, onnistuvat joko paikan päällä Tampereella tai etäyhteyksin. Asiakkaaksi voi halutessaan tulla täysin anonyymisti. Yksilökäynneillä käsittelemme vanhoja kiusaamiskokemuksia, keskustelemme kiusaamisilmiöstä ja keskitymme yhdessä löytämään keinoja vahvistaa voimavarojasi ja itsetuntoa erilaisten harjoitusten kautta.

Vertaistukiryhmät

Ryhmät tarjoavat kiusatuksi joutuneille turvallisen paikan kiusaamiskokemusten läpikäymiseen muiden kiusaamista kokeneiden kanssa. Suljetuissa ryhmissä harjoitellaan  selviytymiskeinoja, etsitään vahvuuksia ja tutkitaan tunteita.  Ryhmät ovat ammatillisesti ohjattuja. Vertaistukiryhmiä järjestämme syksyisin ja keväisin niin nuorille kuin aikuisille. Ryhmiin mahtuu 6-8 henkilöä ja tapaamiskerrat ryhmästä riippuen ovat 3-7 kertaa.

Keväällä 2023 Setlementti Tampere järjestää ensi kertaa ryhmän aikuisille (18-25-vuotiaat), jossa teemana on toivo. Ryhmässä hyödynnetään ratkaisukeskeisiä työmenetelmiä ja mielikuvaharjoituksia, joiden avulla tutkitaan omia voimavaroja ja vahvistetaan luottamusta tulevaan.

Voit hakeutua yksilötyöhön ja/tai vertaistukiryhmiin ottamalla yhteyttä ältä.

Muut kuin Pirkanmaalaiset voivat olla koulukiusaamisasioissa yhteydessä Harjulan Setlementin Valopilkkuihin, jotka toimivat valtakunnallisesti koko Suomen alueella.

Linkit kotisivuille:

Kiusatut

Tukikeskus Valopilkku / Harjulan Setlementti ry (valopilkkuja.fi)

Muita tahoja, jotka auttavat kiusaamisasioissa

Mannerheimin lastensuojeluliiton hanke Joensuussa, Jyväskylässä ja Kuopiossa:

Selviydytään kiusaamisesta | MLL:n Järvi-Suomen piiri

Aseman Lapset ry: K-0 – Kiusaamiseen puuttuva hanke Uudellamaalla, Rovaniemellä sekä Lohjalla:

Nuorten parissa tehtävä konfliktityö – Aseman Lapset ry

KivaKoulu – kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma:

KiVa Koulu® on kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma peruskouluihin. | KiVa Koulu on kiusaamisen vastainen toimenpideohjelma

Anniina Niemi

kriisityöntekijä

Setlementti Tampere ry, Kiusatut

Anna arvio tietoartikkelista

Lisäsikö tämä sivu tietoasi?
Lisäsikö tämä sivu tietoasi?
Oliko tämä sivu sinulle hyödyllinen?
1 tähti = Ei yhtään, 5 tähteä = Erittäin paljon