Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Tietoa vanhemmille

Kuinka ottaa päihteet puheeksi

Kuinka ottaa päihteet puheeksi nuoren kanssa? 

Päihteistä puhuminen voi tuntua vaikealta, niistä on kuitenkin tärkeä puhua, jotta nuori voi tehdä valintoja oikean tiedon pohjalta eikä sen pohjalta mitä on kavereiltaan tai vaikkapa somessa kuullut. Ongelmia on yleensä helpompi lähteä ratkomaan varhaisessa vaiheessa eikä vasta siinä kohtaa, kun ongelmat ovat jatkuneet pitkään ja mahdollisesti eskaloituneet. 

Vaikka päihteet voivat herättää itsessä voimakkaitakin tunteita, keskusteluita on tärkeää käydä avoimesti, rauhallisesti ja syyllistämättä. Päihteistä keskustelemalla puretaan myyttejä, joita nuorella voi päihteistä olla. Pelottelu taas saattaa viedä uskottavuutta keskustelulta tai saattaa jopa lisätä mielenkiintoa päihteisiin. 

Kysy, keskustele, kuuntele 

Päihteet näkyvät katukuvassa ja osassa kodeista jo pienillekin lapsille, joten tarve keskustelulle on olemassa kouluikäisestä saakka. On täysin perusteltua, että päihteet ovat lapsille kiellettyjä aineita, mutta keskustelemalla päihteistä normaalisti, tuetaan nuoria terveellisempään suuntaan ja tekemään hyvinvointia tukevia valintoja. Käytyjen keskustelujen ja niissä opittujen asioiden ansiosta nuori päätyy todennäköisesti tekemään valintansa faktojen eikä oletusten tai kaverilta kuullun perusteella. Keskustelun avulla myös vanhemmat saa käsitystä siitä millaisia mielikuvia nuorella on eri päihteistä ja niiden riskeistä.  

Jos nuori jää kiinni luvattomasta päihteiden käytöstä, päihdekeskustelun lisäksi on myös erityisen tärkeää selvittää mitä nuorelle kuuluu. Osa nuorista käyttää päihteitä puhtaasti hupikäyttöön, mutta päihteiden käyttö voi lisätä mielenterveysongelmien riskiä tai kieliä jo olemassa olevista mielenterveyshaasteista. Nuori saattaa esimerkiksi käyttää päihteitä turruttaakseen pahaa oloa tai vähentääkseen sosiaalista ahdistusta. Välillä nuoren voi olla vaikea puhua olostaan vanhemmille, vaikka vanhemmat saattavat nähdä tai aavistaa, että tarvetta keskustelulle olisi. Nuorta voi myös kannustaa hyödyntämään koulun tarjoamia tukimuotoja, kuten koulukuraattoria tai kouluterveydenhoitajaa ja nuorelle voi myös vinkata Sekasin chatistä, jossa voi käydä juttelemassa nimettömästi vuoden jokaisena päivänä. 

Nuorten päihteiden käyttö Suomessa 

Nykypäivänä päihteet ovat helposti nuorten saatavilla ja päihteiden myynti ja osto somen kautta on yleistynyt. Vaikka Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) joka toinen vuosi tehtävän kouluterveyskyselyn perusteella nuorten alkoholinkäyttö näyttää hiljalleen vähentyneen, silti yläkouluikäisistä 9 % ja ammattioppilaitoksista opiskelevista nuorista peräti 24 % kertoo juovansa itsensä humalaan vähintään kerran kuukaudessa. Saman kyselyn mukaan huumausainekokeilut ovat jopa lisääntyneet: yläkouluikäisistä kannabista tai muuta laitonta huumetta on kokeillut 8 % ja ammattiin opiskelevista liki 18 %. Nuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö on kääntynyt nousuun ja sähkösavukkeiden lisäksi uutena trendinä on noussut nikotiinipussit. Arviolta noin viisi prosenttia nuorista kärsii diagnoositasoisesta päihdehäiriöstä, mutta eriasteisia päihdeongelmia on huomattavasti tätä useammalla.  

Avun saanti 

Avoin ja turvallinen ilmapiiri kotona, rajat ja säännöt, hyvä keskusteluyhteys vanhemman ja nuoren välillä, riittävät tunnetaidot, turvalliset kaverisuhteet ja mielekäs tekeminen esimerkiksi harrastusten muodossa pienentävät riskiä päihdeongelman muodostumiselle. Samalla on tärkeä muistaa, että päihdeongelmia esiintyy kaikissa yhteiskuntaluokissa, kaikissa kulttuuriryhmissä ja kaikentyyppisissä perheissä. On yleistä, että vanhemmat tuntevat syyllisyyttä, jos nuorelle muodostuu päihdeongelma. Vaikka turvallinen kasvuympäristö pienentää riskiä, päihdeongelman muodostuminen on yleensä monen tekijän summa ja myös turvallisissa perheissä voi nuorelle muodostua päihdeongelma.  

Päihdeongelma koskettaa koko perhettä ja on tärkeää, että myös vanhemmat ja muut perheenjäsenet saavat apua ja tukea asian käsittelyyn. Moni kokee vertaistukiryhmät erityisen hyödylliseksi, kun tunteita pääsee purkamaan muiden kanssa, jotka ovat käyneet vastaavaa läpi.  

Mikäli haluat tietoa mistä apua voisi lähteä hakemaan, voit kirjoittaa viestin Nuortenlinkin Nettineuvontaan. Myös Nuortenlinkin apupaikat osioon on listattu paikkoja joista saa tukea nuoren päihdeongelmaan.