Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Tietosuoja

EU:n yleinen tietosuoja-asetus, tietosuojalaki (5.12.2018/1050 )

Laadittu 24.5.2018, päivitetty 19.3.2024

Rekisterinpitäjä 

A-klinikkasäätiö (Y-tunnus 0200924-4) 

Kuortaneenkatu 2, 00510 Helsinki 

nuortenlinkki(at)a-klinikka.fi 

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Yhteyshenkilö Taru Hahto

Yhteydenotot sähköpostitse [email protected]

Tietosuojavastaava Marja Merikallio

Kuortaneenkatu 2, 00510 Helsinki 

Yhteydenotot sähköpostitse [email protected] tai postitse ylläolevaan osoitteeseen

merkinnällä A-klinikkasäätiö / tietosuoja

Rekisterin nimi 

Nuortenlinkki.fi-verkkosivuston jäsen- ja henkilötietorekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietosi saamme ensisijaisesti sinulta itseltäsi, kun täytät sivuillamme erilaisia lomakkeita. Tämän lisäksi keräämme teknisin keinoin tietoja. Lokitiedot, mukaan lukien IP-osoite, tallentuvat automaattisesti, kun käytät Nuortenlinkin nettisivuja.

Nuortenlinkin kävijöiden antamia ja kerättyjä tietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, tilastointiin ja markkinointiin. Lisäksi aineistoa voidaan käyttää tutkimus- tai raportointi- tai kehittämistarkoituksiin. Tutkimuksissa ja raporteissa aineistoja käytetään vain sellaisessa muodossa, josta on poistettu kaikki yksittäistä henkilöä koskevat tunnistetiedot. Tilasto- ja tutkimusaineistona yksittäisiä henkilöitä ei voida tunnistaa.

Perusteena henkilötietojen käsittelylle on Nuortenlinkin käyttäjän oma suostumus rekisteröitymisen, neuvontapalvelun käytön ja materiaalitilauksen yhteydessä. Lisäksi tietoja kerätään sivuston sujuvuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi.

Tutustuthan myös A-klinikkasäätiön yleisiin tietosuojakäytäntöihin.

Rekisterin tietosisältö ja tietojen säilytysajat

Nuortenlinkin palveluissa annettuja tietoja säilytetään pääsääntöisesti niin pitkään, kunnes rekisteröitynyt poistaa ne itse tai pyytää ylläpidolta omien tietojensa poistamista. Taustatietoja, joiden perusteella yksittäistä käyttäjää ei voida tunnistaa, säilytetään tilastointitarkoituksessa. IP-osoitteet ja lokitiedot poistuvat 1 vuoden jälkeen automaattisesti.

Testeistätarinoista ja tietoartikkeliaihe-ehdotuksen yhteydessä järjestelmään tallentuu lomaketta täyttävän IP-osoite automaattisesti. 

Palautelomakkeen yhteydessä kysytään vapaaehtoisesti annettavaa nimeä ja sähköpostiosoitetta vastaamista varten. Järjestelmään tallentuu lomaketta täyttävän IP-osoite automaattisesti. 

Materiaalitilauksen yhteydessä kysytään nimi, osoite, sähköpostiosoite ja organisaatio. Materiaalitilauksen yhteydessä jätetyt henkilötiedot poistetaan tilauksen käsittelyn jälkeen. 

Nettineuvonnassa kysyjällä on mahdollisuus jättää sähköpostiosoite automaattista sähköposti-ilmoitusta varten. Sähköpostitse lähetetään tunnusluku vastauksen lukemiseen ja ilmoitus, kun kysyjän jättämään kysymykseen on vastattu. Ilmoituksen lähettämisen jälkeen sähköpostiosoite poistuu tietokannasta automaattisesti. Sähköpostin jättäminen on vapaaehtoista, eikä sen antaminen ole neuvontapalvelun käyttämisen edellytys. Jos kysyjä haluaa saada sähköpostiinsa viestin vastauksen saapumisesta ja tunnusluvusta, on hänen hyväksyttävä neuvontapalvelun käyttöehdot. Vapaaehtoisesti jätettävät taustatiedot tallentuvat, mutta tietojen perusteella yksittäisiä käyttäjiä ei voida tunnistaa.

Neuvontapalvelun kysymyksistä ja vastauksista voidaan muokata hyvin yleisellä tasolla olevia esimerkkikysymyksiä ja -vastauksia Nuortenlinkin usein kysyttyjen kysymysten palstalle. Tällöin tekstejä muokataan niin, ettei yksittäisiä ihmisiä tai paikkoja voi tunnistaa.

Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisterit koostuvat sähköisten lomakkeiden tiedoista, jotka Nettineuvonnan käyttäjä, palautteen antaja tai materiaalien tilaaja antaa itse. IP-osoite tallentuu automaattisesti järjestelmään.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Nuortenlinkin palveluissa kerättyä aineistoa voidaan käyttää tutkimus- tai raportointi- tai kehittämistarkoituksiin.  Aineistoja voidaan käyttää vain sellaisessa muodossa, josta on poistettu kaikki tunnistetiedot.  Nuortenlinkki.fi -verkkosivustolla kerättyä tilastotietoa ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille.

Nuortenlinkin työntekijät ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, joilla on velvollisuus ilmoittaa viranomaisille, jos alle 18-vuotiaasta herää lastensuojelun näkökulmasta merkittävä huoli. Tällaisessa tapauksessa henkilötietoja voidaan luovuttaa Lastensuojelulain (13.4.2007/417) mukaisesti viranomaisille. Tiedot luovutetaan lastensuojeluilmoituksella nuoren asuinkunnan sosiaaliviranomaiselle, mikäli se on tiedossa. Jos asuinkunta ei ole tiedossa, ilmoitus tehdään ilmoittajan olinpaikan mukaiseen

sosiaalipäivystykseen tai hätänumeroon. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa poliisille rikoslain (19.12.1889/39) mukaisesti, jos epäillään alle 18-vuotiaaseen kohdistunutta rikosta tai saadaan tietää muusta rikoksesta tai aikomuksesta tehdä rikos. Rikosepäilyssä ilmoitus tehdään suoraan poliisille. Tietojen luovutuksesta informoidaan aina palvelun käyttäjää, jos mahdollista.

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Verkkopalvelimilla säilytettävien rekisteritietojen tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Nettineuvonnan käyttäjä on itse vastuussa käyttäjätunnuksestaan ja salasanastaan sekä siitä, ettei luovuta niitä ulkopuolisille.

Tarkastusoikeus ja oikeus tiedon korjaamiseen 

Jokaisella Nuortenlinkkiin rekisteröityneellä käyttäjällä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli rekisteröitynyt haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee  lähettää kirjallisesti Nuortenlinkille. Nuortenlinkki voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Nuortenlinkki vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilöllä on oikeus saada oikeuksien toteuttamista koskeva asia käsiteltäväksi toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutettu), mikäli emme ole mielestäsi noudattaneet tietosuojaa  koskevia säännöksiä tai viranomaismääräyksiä.

Tietosuojavaltuutetun toimisto p. 029 5666 700, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki tai postiosoite PL 800, 00531 Helsinki.

Tietosuojaselosteen muutokset

Rekisterin pitäjällä on oikeus muuttaa tietosuojaselostetta. Tältä sivulta löydät viimeisimmän version.

Muuta

Nuortenlinkin internet-pohjaisena kyselytyökaluna toimii Webropol. Tutustu Webropolin tietosuojaselosteeseen.

Nuortenlinkin chat-palveluntuottajana toimii Ninchat.

Kävijäseurannassa käytämme Googlen Analytics -palvelua. Tutustu Googlen tietosuojaan.

Tietoa A-klinikkasäätiön verkkopalvelujen evästekäytännöistä löydät A-klinikkasäätiön verkkosivuilta.

Jos käyt Nuortenlinkki.fi -verkkosivulla yhteiskäytössä olevalla tietokoneella, kannattaa internetselaimen välimuisti ja sivuhistoria tyhjentää käytön jälkeen, jotta koneeseen ei jää jälkiä vierailemistasi sivuista.