Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Mikä on nuorisoasema?

Nuorisoasemalta saa apua päihteisiin ja liialliseen pelaamiseen liittyvissä ongelmissa. Tukea saa myös mielenterveysongelmiin ja muihin elämän vaikeisiin tilanteisiin. Myös huoli omasta tai läheisen hyvinvoinnista on riittävä syy ottaa yhteyttä. Nuorisoaseman palvelut ovat tarkoitettu yleensä alle 24-vuotiaille nuorille, ja ne ovat pääosin maksuttomia. Käynnit ovat luottamuksellisia, eikä niistä ilmoiteta kenellekkään ilman nuoren suostumusta.

Oman kuntasi kotisivuilta voit tarkistaa onko asuinpaikkasi lähellä nuorisoasemaa ja onko siellä asioiminen maksutonta.

Ennen nuorisoasemalle menoa kannattaa varata aika. Useilla nuorisoasemilla on myös päivystysajat ja silloin nuorisoasemalla voi asioida ilman ajanvaraustakin.

Pohditko mitä tapahtuu kun haet apua?

Saatat pohtia millaista on jutella ammattilaisen kanssa, mitä siellä tapahtuu ja mitä siellä pitää tehdä tai sanoa. Seuraavat kysymykset ja vastaukset koskevat Helsingin nuorisoasemaa.

Mihin kaikkeen nuorisoasemalta saa apua?

Nuorisoasema auttaa päihteiden käyttöön, liialliseen pelaamiseen ja muihin vastaaviin elämän vaikeisiin tilanteisiin liittyvissä ongelmissa. Tukea ja neuvoa saat myös silloin, mikäli huolenasi on läheisen päihteidenkäyttö tai perheen vaikea tilanne. Nuorisoasemalta kannattaa hakea rohkeasti apua.

Nuorisoasema tarjoaa hoitopalveluina keskusteluapua, erilaisia terapiaryhmiä, kursseja sekä yksilö-, pari- tai perheterapiaa. Lisäksi joiltain nuorisoasemilta voi saada korva-akupunktiota. Voit itse päättää minkälaista apua haluat vastaanottaa. Kaikki palvelut ovat vapaaehtoisia ja luottamuksellisia.

Minkä ikäisille nuorisoasema on?

Nuorisoasemien palvelut ovat tarkoitettu paikasta riippuen noin 13−24-vuotiaille nuorille ja heidän läheisilleen.

Miten otan yhteyttä nuorisoasemaan ja pitääkö varata aika?

Voit soittaa ja varata ajan tai tulla ilman ajanvarausta päivystysaikana.

Saanko ottaa jonkun mukaan?

Nuorisoasemalle voi tulla yksin tai ottaa läheisen mukaan.

Saanko tulla ilman vanhempia?

Nuorisoasemalle voi tulla ilman vanhempia tai vanhempien kanssa.

Kerrotaanko vanhemmilleni käynnistäni nuorisoasemalla?

Käynnit ovat luottamuksellisia ja kaikesta toiminnasta keskustellaan ensin nuoren kanssa. Alaikäisten nuorten vanhempien kanssa pyritään tekemään yhteistyötä, ja mahdollisesti heidät otetaan mukaan työskentelyyn.

Maksaako käynti jotain?

Yleensä nuorisoasemien palvelut ovat maksuttomia. Oman kuntasi kotisivuilta voit tarkistaa onko asuinpaikkasi lähellä nuorisoasemaa ja onko siellä asioiminen maksutonta.

Kuka nuorisoasemalla auttaa?

Nuorisoasemalla on eri alojen ammattilaisia, jotka kohtaavat päivittäin vaikeissa elämäntilanteissa olevia nuoria. Ammattihenkilöt ovat tottuneet näkemään erilaisia tilanteita, eikä heidän kohtaamistaan tarvitse jännittää. Heidän tehtävänään on auttaa vaikeassa tilanteessa eteenpäin.

Mitä ensimmäisellä käynnillä tapahtuu?

Ensimmäisellä kerralla voit yhdessä ammattihenkilön kanssa miettiä elämäntilannettasi ja keskustella rauhassa mieltä painavista asioista. Voit itse päättää, mitä ja kuinka paljon kerrot omista asioistasi.

Mitä mahdollisilla jatkokäynneillä tapahtuu?

Jatkossa saat oman työntekijän, jota on mahdollista tavata säännöllisesti omien tarpeiden mukaan.

Lisäksi voit halutessasi osallistua nuorten vertaisryhmiin tai käydä akupunktiossa. Voit itse päättää minkälaista apua haluat vastaanottaa.