Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Oppimisvaikeudet

Oppimisvaikeuksista puhuttaessa suurimmalle osalle tulee mieleen lukemisen ongelmat. Lukivaikeus on yleisin oppimisvaikeuden syy, ja arviolta 6-10 prosentilla suomalaisista on jonkinasteinen lukivaikeus.

Oppimisvaikeuksien kirjo on kuitenkin laaja. Lukemisen ja kirjoittamisen lisäksi ongelmia voi olla hahmottamisessa, matematiikassa, vieraiden kielten oppimisessa, asioiden mieleen painamisessa sekä tarkkaavaisuudessa ja keskittymisessä. Olipa oppimisvaikeus mikä tahansa, se ei estä oppimasta! Oikeanlaisella avulla ja tuella jokainen voi oppia.

Oppimistyylit

Kaikki eivät opi samalla tavalla ja samoja metodeja käyttäen. Suurin osa ihmisistä oppii monella eri tyylillä, mutta usein yksi tyyli on hieman vahvempi kuin muut.

Oppimistyylit voi jaotella neljään: visuaalinen, auditiivinen, kinesteettinen ja taktiilinen. Visuaalinen oppija oppii parhaiten näköaistin avulla, eli teksti, kuvat, kaaviot ja muut näköaistiin nojaavat oppimistavat sopivat parhaiten. Auditiivinen oppija oppii kuuntelemalla, jolloin luennot, äänikirjat ja keskustelut toimivat parhaiten asioiden oppimisessa. Kinesteettinen oppija hyötyy oppimistavoista, joissa hän pääsee käyttämään koko vartaloaan esimerkiksi dramatisoinnilla tai muilla käytännöllisillä keinoilla. Taktiilinen oppija tarvitsee tekemistä käsilleen oppiakseen parhaiten.

Omaa oppimistyyliään voi pohtia tekemällä havaintokanavatestin.

Testaus

Jos opiskelu takkuaa ja motivaatio koulua kohtaan on maassa, kannattaa selvittää olisiko taustalla oppimisvaikeus. Suuntaa antavan vastauksen saa nopeasti tekemällä pikalukitestin. Sen perusteella asiaa voi alkaa selvittämään tarkemmin. Esimerkiksi Helsingin seudun erilaiset oppijat ry (HERO) tarjoaa lukiseuloja, joissa selvitetään mahdollista lukivaikeutta. Lukiseula tehdään ryhmässä asiantuntevan henkilön kanssa, joka ohjaa tarvittaessa eteenpäin viralliseen lukitestaukseen. HEROn lukiseulojen päivitetty aikataulu löytyy täältä.

Oppimisen apuvälineet

Erilaisten oppijoiden liiton Oppimisen apuvälinekeskus tarjoaa tukea ja ohjausta oppimiseen. Apuvälineet kehittyvät jatkuvasti, ja perinteisten viivainten, värikalvojen, pelien, istuintyynyjen ja stressipallojen rinnalle on tullut iso joukko digitaalisia apuvälineitä lukuisista iPad –sovelluksista tietokoneohjelmiin. Jos esimerkiksi kirjoittaminen ei suju, voi kokeilla sovellusta joka muuttaa puheen tekstiksi. Oikolukuohjelmat auttavat oikeinkirjoituksessa.

Oppimisen apuvälineistä saat lisää tietoa täältä.

Ei vika vaan ominaisuus!

Yksin ei kannata jäädä pohtimaan ja murehtimaan, jos on ongelmia lukemisen, kirjoittamisen tai jonkin muun oppimista hankaloittavan asian kanssa. Erilainen oppiminen ei ole vika vaan yksi ominaisuus muiden joukossa. Erilaisten oppijoiden liitto tarjoaa valtakunnallisesti toimintaa ja palveluita. Oiva keino päästä alkuun voi olla esimerkiksi pirauttaa valtakunnalliseen tukipuhelimeen ja kysyä neuvoa. Alueyhdistyksistä löytyy vertaistukiryhmiä, joista saa kasvokkain vinkkejä ja tukea oppimisvaikeuksiin.

Mimosa Lindström
nuorisosihteeri, Erilaisten oppijoiden liitto

Lähteet

Apuvälineet arjen apuna. Erilaisten oppijoiden liitto.

Havaintokanavatesti. Erilaisten oppijoiden liitto.

Lukitestit. Erilaisten oppijoiden liitto.

Mikä on omin tapasi oppia? Erilaisten oppijoiden liitto.

Minkälaisia oppimisvaikeuksia? Erilaisten oppijoiden liitto.

Oppimisvaikeudet. Erilaisten oppijoiden liitto.

Pikalukitesti. Erilaisten oppijoiden liitto.

Anna arvio tietoartikkelista

Lisäsikö tämä sivu tietoasi?
Lisäsikö tämä sivu tietoasi?
Oliko tämä sivu sinulle hyödyllinen?
1 tähti = Ei yhtään, 5 tähteä = Erittäin paljon