Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Kannabiksen ja alkoholin yhteiskäyttö

Kymmeniä vuosia Suomessakin on käyty keskustelua siitä kumpi päihteistä, alkoholi vai kannabis, on haitallisempaa. Yleissääntönä voidaan pitää sitä, että mitä nuorempana aloittaa, mitä runsaammin ja useampaa päihdettä käyttää, sitä todennäköisemmin myös haitat ovat todennäköisempiä ja vakavampia.

Alkoholin ja kannabiksen vertailun sijaan pitäisi kuitenkin puhua nimenomaan alkoholista JA kannabiksesta. Harvoin näkee keskustelua ja tutkimuksia näiden yhteiskäytöstä, vaikka ne usein käsi kädessä päihdekäytössä kulkevatkin. Usein kannabiksen ensikokeilut ja myös satunnaiskäyttö linkittyvät alkoholin käyttöön. Etenkin runsaasti vähintään kaksi kertaa viikossa juovilla on yli 20-kertainen todennäköisyys kannabiksen käyttöön.

Vuonna 2014 tehdyn, Huumetilanne Suomessa -tutkimuksen mukaan suomalaisista kannabiksen käyttäjistä runsaat 60 % kertoo käyttävänsä kannabista sekä alkoholia samanaikaisesti. Tuloksista voidaan havaita alkoholin vahva asema kannabiksen käyttäjien keskuudessa: kannabiksen käyttäjillä alkoholin riskikulutus ja humalajuominen on huomattavasti tavallisempaa verrattuna ei käyttäviin suomalaisiin.

A-klinikkasäätiön Nuortenlinkki.fi- ja Varjomaailma.fi -verkkopalvelut teettivät syksyllä 2018 väestökyselyn, jonka avulla kartoitettiin aikuistuvien 16-20 -vuotiaiden nuorten päihteidenkäyttöön liittyviä tekijöitä Suomessa. Usein toistettu väite, että kannabis on korvannut nuorilla alkoholinkäytön ei tämän kyselyn valossa pidä paikkaansa. Alkoholia käyttävistä nuorista 20 % käyttää myös kannabista, mutta kannabiksenkäyttäjistä peräti 98 % kertoo myös juovansa. Myös nuoret käyttävät alkoholia ja kannabista rinnakkain siten, että kannabista käyttävät useimmiten myös juovat, mutta ei toisinpäin. Sama linja näkyy myös ESPAD-tutkimusten tuloksissa, joissa tarkastellaan nimenomaan nuorten päihteiden käyttöä.

Yhteiskäytön vaikutuksia

Kannabiksen ja alkoholin yhteiskäytöllä on monia vaikutuksia. Perinteisesti alkoholinkäyttöön liittyvät riskit tuplaantuvat yhteiskäytön osalta. Näitä riskejä ovat mm. humalassa autoilu, sosiaaliset ongelmat sekä itsensä vahingoittaminen. Alkoholi kaksinkertaistaa THC:n määrän veressä, jolloin päihtymystila vahvenee.

Määrän tuplaantuminen johtuu siitä, että alkoholi saa verisuonia ympäröivän lihaskudoksen rentoutumaan, mikä kasvattaa verenvirtausta ja THC:n saantia. Usein päihdetila saattaa vahvistua todella nopeastikin. Humalassa kannabiksen annostelu on humalatilan vuoksi haastavampaa, poltetaan runsaammin ja nopeammin, jolloin kannabiksen määrä kasvaa suureksi ja päihtymystila voi muuttua hallitsemattomaksi. 

Haittoja

Kuten tutkimuksetkin osoittavat kannabista ja alkoholia käytetään usein samanaikaisesti, mikä tuo monesti molempien päihteiden haitat vahvemmin esiin. Harvoin tästä yhdistelmästä seuraa toivottua lisäpäihtymystä, vaan sen sijaan oksentelua, jumittamista, väsymystä, sammumista ja ilta on vähintäänkin pilalla. 

Katso video siitä, mitä tapahtuu, kun alkoholia ja kannabista käytetään samanaikaisesti. 

Please accept statistics, marketing cookies to watch this video.

Kim Kannussaari
projektipäällikkö, Kannabisinterventio nuorille kannabiksen käyttäjille -hanke, EHYT ry

Lähteet

Hakkarainen P. & Karjalainen K. (2017): Pilvee, pilvee – Kannabiksen käyttötavat, käyttäjät ja poliittiset mielipiteet.

Karjalainen, K. & , Savonen, J. & Hakkarainen, P. (2016): Suomalaisten huumeiden käyttö ja huumeasenteet – Huumeaiheiset väestökyselyt Suomessa 1992–2014. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Raportti 2/2016, Helsinki.

Subbaraman M. S. & Kerr C. M. (2015): Simultaneous Versus Concurrent Use of Alcohol and Cannabis in the National Alcohol Survey.

Raitasalo, K. & Huhtanen, P. & Miekkala, M. (2015): Nuorten päihteiden käyttö Suomessa 1995-2015 – ESPAD -tutkimuksen tulokset. RAPORTTI 19/2015. THL 2015.

Aikuistuminen ja päihteet – nuorten kysely 2018. https://nuortenlinkki.fi/info/aikuistuminen-ja-paihteet-nuorten-kysely-…

Anna arvio tietoartikkelista

Lisäsikö tämä sivu tietoasi?
Lisäsikö tämä sivu tietoasi?
Oliko tämä sivu sinulle hyödyllinen?
1 tähti = Ei yhtään, 5 tähteä = Erittäin paljon