Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Seksuaalinen väkivalta ja kaltoinkohtelu

Seksuaalinen itsemääräämisoikeus kuuluu jokaiselle ja seksuaalisuuden kuuluu olla voimavara ilman ahdistavia ja painostavia tilanteita. Seksuaalisella kaltoinkohtelulla tarkoitetaan kaikkia seksuaalissävytteisiä omia rajoja ja koskemattomuutta loukkaavia tilanteita. Jokaisella on oikeus määrittää omat rajansa ja muilla velvollisuus kunnioittaa niitä. Seksuaalista kaltoinkohtelua voi kohdata kuka tahansa iästä, sukupuolesta ja seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta.
 
Seksuaalista kaltoinkohtelua ovat esimerkiksi epämukava huutelu, viestittely, koskettelu, seksiin johdattelu, painostaminen sekä raiskaus ja sen yritys. Vastikkeen kuten rahan tai tavaran tarjoaminen nuorelle seksuaalisesta teosta on aina seksuaalista kaltoinkohtelua. Seksuaalisesta kaltoinkohtelusta puhutaan myös seksuaalisena väkivaltana. Lainsäädännön näkökulmasta puhutaan seksuaalirikoksista.
 
Joskus voi olla vaikeaa tunnistaa, onko kyseessä ollut seksuaalinen kaltoinkohtelu. Periaatteena voidaan pitää seuraavaa: jos tilanne tuntuu johdattelevalta, epämiellyttävältä, painostavalta tai väkivaltaiselta, tilanne ei ole ok.

On tavallista, että kaltoinkohtelija on entuudestaan tuttu tai seurustelukumppani, mutta hän voi olla myös tuntematon. Kaltoinkohtelun tilanne voi olla yllättävä, kertaluonteinen tai toistuva. Riippumatta tilanteesta minkäänlainen kaltoinkohtelu tai toisen ihmisen tilanteen hyväksikäyttö ei koskaan ole hyväksyttävää. Vastuu kaltoinkohtelusta on aina yksiselitteisesti tekijän. Mikään tilanne esimerkiksi päihtymys, pukeutuminen tai flirttailu ei oikeuta seksuaaliseen kaltoinkohteluun tai hyväksikäyttöön.
 
Seksi ja seksuaalinen toiminta vaatii aina kummankin suostumuksen. Kaikissa tilanteissa on oikeus kieltäytyä, vaikka alussa tilanne olisi tuntunut mukavalta. Mikäli tilanne tapahtuu ilman lupaa tai jatkuu kiellosta huolimatta, on kyse kaltoinkohtelusta.

Seksissä ja muussa seksuaalisessa kanssakäymisessä tärkeää on tasavertaisuus ja luottamus. Tasavertaisuuteen kuuluu sama ikä ja kehitystaso, ja esimerkiksi nuoren ja aikuisen välinen seksi on harvoin tasavertaista ja useimmiten kyse on hyväksikäytöstä. Tasavertaisuuteen ei kuulu myöskään vaihtokauppa.

Vaikutukset ja toipuminen

Seksuaalisen kaltoinkohtelun kokeminen aiheuttaa tavallisesti ahdistusta, hämmennystä ja pelkoa. Vaikutukset ovat aina yksilöllisiä ja riippuvat teosta ja tekijästä. Kaltoinkohtelun kokeminen voi aiheuttaa häpeää ja syyllisyyttä. Monesti tilanteisiin, joissa itse on ollut aktiivinen tai aloitteellinen, liittyy erityistä syyllisyyttä. Itseään ei tarvitse tuntea syylliseksi, vaan vastuu on aina tekijällä. Esimerkiksi aikuisen ostaessa seksiä nuorelta, aikuinen käyttää nuoren elämäntilannetta hyväkseen. Aikuinen toimii tilanteessa vahingoittavasti ja nuorella on oikeus saada tukea.

Koska seksuaalinen kaltoinkohtelu loukkaa omaa seksuaalisuutta ja omia rajoja, oma keho ja seksuaalisuus saattavat tuntua vieraalta. Joskus vaikutukset tulevat vasta pitkän ajan kuluttua ja joskus tapahtuneen kaltoinkohtelun ymmärtää vasta ajan kuluessa.

Kaikenlaiset tunteet ja mielialat ovat normaali reaktio epänormaaliin tilanteeseen. Kokemuksista toipumiseen tarvitaan usein läheisten ja ammattilaisten apua. Tuen kanssa olo usein helpottuu ja kokemuksista voi toipua.

On ymmärrettävää, että moni pyrkii unohtamaan tapahtuneen tai välttämään asian käsittelyä. Unohtamisyritykset, kieltäminen ja välttäminen usein kuitenkin hidastavat toipumista, sillä seksuaalinen kaltoinkohtelu traumaattisena kokemuksena vaatii kokemuksen käsittelyä. Useimmiten tähän tarvitaan ammattilaisten apua.

Kaltoinkohtelun kokemus ei muuta sitä, kuka henkilö on. Tapahtuneesta huolimatta kaltoinkohtelua kohdannut on arvokas ja tärkeä. Häpeää, syyllisyyttä tai arvottomuutta ei tarvitse tuntea. On rohkeutta hakea itselleen tukea.

Kokemusten kanssa ei tarvitse jäädä yksin. Toipuminen saattaa ottaa aikansa, mutta se on jokaiselle mahdollista.

Mistä apua?

Tyttöjen talon ja Poikien talon seksuaaliväkivaltatyö

Nuorten Exit: tietoa ja tukea seksuaalisen kaltoinkohtelun tilanteissa. Chat avoinna taas elokuussa 2018.

Usva-hanke: Tukea seksuaalisen kaltoinkohtelun kokemuksiin päihdemaailmassa eläville pääkaupunkiseudulla.

Ilona Mäki
Projektipäällikkö, Usva-hanke, Exit ry

Netta Puustinen
Suunnittelija, Nuorten Exit, Exit ry

Lähteet

Nuoriin kohdistuva seksuaalinen kaltoinkohtelu

Kervinen, Heidi & Hintikka, Satu (toim.) (2015): Välittäminen kannattaa! Seksuaaliväkivaltatyön toimivat käytännöt.

Nipuli, Suvi & Bildjuschin, Katriina (2016): Hoitoketju seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen auttamiseksi.

Anna arvio tietoartikkelista

Lisäsikö tämä sivu tietoasi?
Lisäsikö tämä sivu tietoasi?
Oliko tämä sivu sinulle hyödyllinen?
1 tähti = Ei yhtään, 5 tähteä = Erittäin paljon