Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Nuorten yhteiskuntatakuu – Ilman työtä ja opiskelupaikkaa?

Joka vuosi noin 4000 Suomessa asuvaa nuorta jää ilman peruskoulun jälkeistä koulutuspaikkaa. Tämän lisäksi lukion ja ammatillisen koulutuksen keskeyttävät useat nuoret joka vuosi. Yhteensä jokaisesta ikäluokasta noin 15 % ei suorita toisen asteen tutkintoa. Nykyään Suomessa asuukin jo noin 110 000 20–29-vuotiasta nuorta aikuista, jotka ovat suorittaneet vain perusasteen tutkinnon.

Nuorista alle 29-vuotiaista työttömänä on noin 55 000. Työttömyys ja kouluttamattomuus kulkevat usein käsi kädessä. Nykyään suomalaisilla työmarkkinoilla vaaditaan jatkuvasti parempaa koulutusta, ja sellaiset työpaikat, joissa ei tarvita ammatillista koulutusta, vähenevät koko ajan. Vailla työtä olevien kouluttamattomien nuorten määrä onkin kasvussa.

Ovatko nuoret sitten haluttomia työskentelemään? Suomalaisten nuorten työhalukkuutta on tutkittu ja vertailtu muihin maihin, ja tulokset osoittavat, että suomalaiset nuoret ovat edelleen erittäin motivoituneita tekemään palkkatyötä. Vain 8 % nuorista palkansaajista lopettaisi palkkatyön kokonaan, jos siihen ei enää olisi taloudellista pakkoa. Selkeä enemmistö nuorista ottaisi vastaan tilapäistäkin työtä työttömyyskorvauksen sijaan – nuoret siis haluavat työtä.

Nuorten työllisyyden edistämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi on hallitusohjelmaan kirjattu nuorten yhteiskuntatakuu (nuorisotakuu). Nuorisotakuun tavoitteena on varmistaa nuorten pääsy peruskoulusta toisen asteen koulutuksen kautta työmarkkinoille. Takuun tavoitteena on taata työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka kaikille alle 25-vuotiaille sekä alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille kolmen kuukauden sisällä työnhakijaksi ilmoittautumisesta.

Nuorisotakuun avulla tullaan parantamaan palveluja eri-ikäisille nuorille yksilöllisten tarpeiden mukaan. Esimerkiksi ammattikoulutuksen aloituspaikkoja tullaan lisäämään niillä alueilla, joilla ammattikoulupaikkoja on vähemmän kuin muualla. Lisäksi vahvistetaan työpajatoimintaa, joka tukee nuorten ammatillista osaamista.

Seuraavaksi kuvataan, millä tavoin eri-ikäiset nuoret hyötyvät nuorisotakuusta.

Alle 25-vuotiaat

Jos olet työtön, ilmoittaudu työnhakijaksi Työ- ja elinkeinotoimistoon (TE). Työntekijä tekee kanssasi työllistymissuunnitelman ja sinulle tullaan tarjoamaan ennen kolmen kuukauden työttömyyttä työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka. TE-toimistosta saat myös tietoja, neuvoja ja ohjausta ammatinvalintaan. Uusina palveluina vuoden 2013 alusta tarjotaan lyhyitä valmennuksia (ura-, työnhaku- ja/tai työhönvalmennus).

Nuorisotakuun kautta pyritään vahvistamaan peruskoulusta valmistuvien hakeutumista toisen asteen koulutukseen siten, että opiskelijavalinnoissa etusija tulee olemaan saman vuoden aikana peruskoulun päättäneillä.  Lisäksi nuorisotakuun piirissä tullaan kehittämään oppisopimuskoulutuksen mahdollisuuksia.

25–29-vuotiaat

Takuu koskee myös sinua, jos olet työtön ja valmistumisestasi ei ole kulunut yli vuotta.

Ilmoittaudu työnhakijaksi TE-toimistoon. Siellä tehdään työllistymissuunnitelma, ja sinulle tullaan tarjoamaan kolmen kuukauden kuluessa työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka. Nuorten työllistymistä yrityksiin helpotetaan muun muassa palkkatuella, jolloin työvoimahallinto maksaa osan nuoren palkasta. Keskustele palkkatukimahdollisuudestasi TE-toimistossa, jossa saat apua työnhakuun.

Vailla ammatillista tutkintoa oleva alle 30-vuotias

Ilmoittaudu työhakijaksi TE-toimistoon ja kysy nuorten aikuisten osaamisohjelmasta. Se mahdollistaa vailla toisen asteen tutkintoa oleville ammatillisen tutkinnon suorittamisen. Nuorten aikuisten osaamisohjelmassa 20–29-vuotiaiden, pelkän peruskoulun suorittaneiden nuorten on mahdollista suorittaa ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai ammatillinen perustutkinto. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot suoritetaan näyttötutkintona. Näyttötutkintoihin valmistavaa koulutusta järjestetään oppilaitoksissa ja oppisopimuskoulutuksena. Ohjelmassa lisätään myös neuvontaa ja ohjausta tukemaan nuorten aikuisten opintoihin hakeutumista ja opintojen suorittamista.

Tiina Ristikari
tutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Lähteet

Nuorisotakuu web-sivut.

Työ- ja elinkeinoministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.

Nuorten aikuisten osaamisohjelma.

Turunen, T (2012): Työorientaatiot muutoksessa? Suomalaisten palkansaajien työhön ja organisaatioon sitoutuminen sekä työhön kohdistuvat odotukset eurooppalaisessa vertailussa. Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 2012/4.

Myrskylä, Pekka (2011): Nuoret työmarkkinoiden ja opiskelun ulkopuolella, Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Työ ja Yrittäjyys 12/2011.

Myrskylä, Pekka (2012) Hukassa – keitä ovat syrjäytyneet nuoret. Eva-analyysi.