Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Seksuaalinen kiinnostus lapsiin

Seksuaalisuus on jokaisessa meissä syntymästä saakka ja kehittyy osana meitä läpi elämän. Se on keskeinen osa ihmisenä olemista ja yksi ihmisen perustarpeista. Seksuaalisuuteen kuuluvat muun muassa tunteet ja ihastuminen, läheisyyden tarve, fantasiat ja mieltymykset sekä kehollisuus.

Seksuaalisuus ei ole sama asia kuin seksi. Seksi on toimintaa, joka parhaimmassa tapauksessa tuottaa mielihyvää. Toisinaan oma seksuaalisuus, mieltymykset ja fantasiat tai seksikäytös voivat kuitenkin tuottaa myös huolta ja ahdistusta. 

Seksuaalinen suuntautuminen on yksi seksuaalisuuden osa-alueista. Voimme tuntea seksuaalista kiinnostusta eri-ikäisiin ja eri sukupuolta oleviin ihmisiin. Seksuaalisen mieltymyksen kohteet ovat usein melko pysyviä ja vakiintuvat nuorena. Jossain vaiheessa voi nousta huoli omasta seksuaalisuudesta. Ihastuksen kohteita ei välttämättä pystykään jakamaan muiden kanssa ja elämästään joutuu salaamaan ison osan.

Mieltymys ei ole teko

Joidenkin ihmisten seksuaalinen kiinnostus tai romanttiset tunteet kohdistuvat alle 16-vuotiaisiin (suojaikäraja) lapsiin ja nuoriin. Mikäli ikäero kiinnostuksen kohteeseen on yli viisi vuotta, kiinnostus on pysyvää ja aiheuttaa huolta, voidaan puhua lapsikohteisesta seksuaalisuudesta. Usein tällaisessa tilanteessa ihastuksen ja halujen kohteiden ikä pysyy samana, vaikka itse vanhenee. 

Suuri osa tunnistaa lapsikohteisen seksuaalisen kiinnostuksensa nuorena, jo ennen kuin täyttää 20 vuotta. Miehistä noin kahden prosentin arvioidaan tuntevan seksuaalista vetoa lapsiin. Naisten lapsikohteinen seksuaalisuus ei ole yhtä yleistä, mutta myös naisilla voi olla näitä tunteita. Moni kiinnostuu myös omanikäisistään. Lapsikohteista seksuaalista mieltymystä ei voi valita, mutta sen kanssa voi oppia elämään hyvää ja vastuullista elämää. 

Seksuaalinen kiinnostus lapsiin voi ilmetä lasten ajattelemisena seksuaalisessa mielessä, lapsiin liittyvinä seksuaalifantasioina ja/tai seksuaalisena kiihottumisena lapsista. Seksuaaliset fantasiat ja mieltymykset ovat yksilöllisiä ja sallittuja eikä mieltymysten kohteita voi valita. 

On olemassa kuitenkin sääntöjä, jotka ohjaavat toimintaamme. Lapsiin kohdistuvat seksuaalifantasiat ovat eri asia kuin seksuaaliset teot. Mikäli huomaa suunnittelevansa fantasian toteuttamista esimerkiksi ottamalla yhteyttä lapseen seksuaalisessa mielessä tai hakeutumalla kielletyn kuvamateriaalin pariin, on vaarana, että oma toiminta on muuttumassa laittomaksi. 

Lapsiin kohdistuvat seksuaaliset teot ovat aina kiellettyjä

Seksuaaliset teot ja tekojen yritykset lapsen kanssa ovat aina kiellettyjä. Kiellettyjä tekoja ovat esimerkiksi chattailu lapsen kanssa seksiin liittyvistä asioita tai muut seksuaaliset teot lapsen kanssa. Toisinaan fantasiointi voi johtaa myös laittoman lasten seksuaalista riistoa ja kaltoinkohtelua todistavan materiaalin katsomiseen. Tällaisen materiaalin hallussapito ja levittäminen on Suomen lainsäädännön vastaista.  

Kaikki lapsista seksuaalisesti kiinnostuneet ihmiset eivät toteuta seksuaalista mieltymystään. Toisaalta lapsiin kohdistuneista seksuaalirikosten tekijöistä vain noin puolet tuntee ensisijaisesti lapsiin seksuaalista kiinnostusta. Muilla kyse voi olla esimerkiksi tunteiden ja käyttäytymisen säätelyn ongelmista.

Seksuaalisuutta voi toteuttaa vastuullisesti

Jokainen meistä on hyvä omana itsenään eikä seksuaalisen mieltymyksen kohde määritä kenenkään arvoa ihmisenä. Kaikki ihmiset tavoittelevat mielekästä elämää, kuten yhteyttä toisiin ihmisiin, oman elämän hallintaa ja mielenrauhaa. 

Omaa seksuaalisuutta voi toteuttaa mitä moninaisimmilla tavoilla rikkomatta koskaan muiden kehollista ja seksuaalista koskemattomuutta. Vaikka mieltymystään ei pystyisikään muuttamaan, sen kanssa pystyy elämään vahingoittamatta muita. Suuri osa niistä ihmisistä, joilla on lapsikohteisen seksuaalinen suuntautuminen, ei toteuta mieltymystään vaan pitää sen omana fantasiana.

Lapsikohteisen seksuaalisen suuntautumisen hyväksyminen voi kuitenkin viedä aikaa ja siitä johtuva häpeä voi aiheuttaa vaikkapa masennusta ja syrjäytymistä. Nämä lisäävät riskiä syyllistyä tekoon, joka voi olla vahingollinen ja rikollinen.

Tietoa ja tukea on tärkeää hakea

Jos omat fantasiat ja seksuaaliset mieltymykset kohdistuvat lapsiin, on tärkeää päästä keskustelemaan asiantuntevan ammattilaisen kanssa. Varhainen tuki mahdollistaa sen, että oman suuntauksen kanssa voi elää ja seksuaalisuudestaan voi iloita vastuullisesti.

Lapsikohteinen seksuaalisuus voi olla hyvin haastava osa omaa tunne-elämää. Sen ottaminen puheeksi voi olla vaikeaa, koska kyseessä on intiimi ja herkkä osa ihmisyyttä. Toisten reaktio voi pelottaa. 

Tukipalvelujen ammattilaisilla on tiedot ja taidot kohdata asiakas, joka tuntee seksuaalista halua lapsia kohtaan. Tukea on tärkeää hakea ja saada, jotta riski masennukseen, ahdistukseen, pakkomielteiseen käytökseen ja itsetuhoisuuteen vähenisi.

Apua ja tukea

HUS-sairaanhoitopiirin Mielenterveystalon sivuilta löytyy Seksuaalinen kiinnostus lapsiin -omahoito-ohjelma. Ohjelman avulla voi oppia keinoja säädellä ja hallita lapsiin kohdistuvia seksuaalisia mielikuvia ja ajatuksia sekä niistä nousevia impulsseja toimia vahingollisesti lasta kohtaan. Itsesäätelyä ja vastuullista käyttäytymistä vahvistetaan erilaisilla harjoitteilla. 

SeriE-hanke Helsingissä
Maksutonta, matalan kynnyksen tukipalvelua henkilöille, joilla on huoli lapsiin kohdistuvista fantasioistaan ja mieltymyksistään.

Sexpo-säätiö Helsingissä
Neuvontatapaamisia, netti- ja puhelinneuvontaa. Yhteyttä voi ottaa nimettömästi ja luottamuksellisesti. Sexpon terapiakeskuksessa Helsingissä työskentelee asiantuntijoita, joilla on erityisosaamista lapsikohteisesta seksuaalisuudesta. 

SERITA-hanke Oulussa
Päivystyspuhelin ja apua seksuaalisten rajojen asettamiseen ja tukemiseen. Yhteyttä voi ottaa myös nimettömänä.

Välitä! – Seksuaaliväkivaltatyö Tampereella
Luottamuksellista keskusteluapua tilanteen selvittelyyn ja jatkotuen löytämiseen. Palvelu on maksutonta ja yhteyttä voi ottaa myös nimettömänä.

Sexpo-säätiön ja Kriminaalihuollon tukisäätiön SeriE-hankkeen tiimi

Patricia Thesleff
Erityisasiantuntija, seksuaaliterapeutti, työnohjaaja

Nita Taivaloja
Verkostokoordinaattori, VTM, seksuaaliterapeutti

Lähteet

Mielenterveystalo.fi. Seksuaalinen kiinnostus lapsiin -omahoito.

Nissinen, J. (2016) Seksuaalirikoksia estävä työ pedofiilien parissa on tärkeää. Haaste 2/2016.

Rikoslaki 19.12.1889/39.

Seto, M. C. (2008) Pedophilia and Sexual Offending Against Children. Theory, assessment, and intervention. American Psychological Association.

Seto, M. C. (2012) Is Pedophilia a Sexual Orientation? Archives of Sexual Behavior 41(1), 231–236.

Anna arvio tietoartikkelista

Lisäsikö tämä sivu tietoasi?
Lisäsikö tämä sivu tietoasi?
Oliko tämä sivu sinulle hyödyllinen?
1 tähti = Ei yhtään, 5 tähteä = Erittäin paljon