Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Nikotiinipussit

Julkaistu 5.1.2024

Nikotiinipussit (nikotiininuuska, nicotine pouches) ovat nuuskaa muistuttavia tuotteita kuitenkin niin, että nikotiinipusseissa ei ole tupakkakasvin osia vaan puhdasta nikotiinia sisältävää jauhetta. Jauheessa on usein mukana makuaineita, joista mentoli on yleisin. Valkoinen nikotiinijauhe on pakattu pussinuuskaa muistuttavasti ja pusseja käytetään samalla tavoin ylähuulen alle asetettuna. Pussista vapautunut nikotiini imeytyy suun limakalvolta verenkiertoon.

Useimmissa nikotiinipussituotteissa on niin paljon nikotiinia, että tottumaton nuori voi koukuttua hyvin nopeasti, vain muutaman käytetyn pussin jälkeen. Nikotiinipusseja käytetään, paitsi siksi että niiden luullaan olevan haitattomampia kuin tupakan tai nuuskan, myös sen takia, että nikotiini aluksi aiheuttaa virkistävää ja keskittymistä lisäävää vaikutusta mielihyvän tuntemusten lisäksi. Nikotiinipussien, joissa on paljon nikotiinia, käyttö voi aiheuttaa saman tyyppisiä vaikutuksia kuin nuuskaaminen, mm. ns. sätimistä, ja jotkut käyttäjät hakevat tätä. Korkea nikotiinimäärä voi toisaalta aiheuttaa pahoinvointia, päänsärkyä, sydämen tykytystä ja käsien tärinää, varsinkin tottumattomalle käyttäjälle. Korkeat nikotiinipitoisuudet häiritsevät yöunta ja pitkään käytettynä keskittymistä ja lisääntymisterveyttä. Nikotiini rasittaa sydän- ja verenkiertoelimistöä ja voi lisätä syövän kehittymisen riskiä. Urheilevien nuorten olisi syytä huomata, että nuuskasta ja pusseista saatava nikotiini huonontaa suorituskykyä, mm. sen takia että se kuormittaa sydäntä, supistaa verisuonia ja sitä kautta vähentää hapen saantia ja sen hyödyntämistä, ja heikentää urheilusuorituksesta palautumista.

Tutkitun tiedon mukaan nikotiinipusseista vereen imeytyvät nikotiinipitoisuudet ovat joko samaa luokkaa tai hieman alemmat kuin yhdestä savukkeesta saatavat nikotiinipitoisuudet (≤ 15 mg/ml) riippuen tutkittujen tuotteiden nikotiinipitoisuuksista (6 – 10 mg/pussi). Nikotiinin vaikutus on voimakkaimmillaan 40 – 60 minuutin kuluttua nikotiinipussin käytön aloituksesta. Elimistön nikotiinipitoisuus pysyy korkeampana ja pitempään savukkeesta saatuun nikotiiniin verrattuna, muistuttaen perinteisestä nuuskasta saatuja nikotiinipitoisuuksia. Huomioitavaa on, että kaikki toistaiseksi aiheesta julkaistut tutkimukset ovat tupakkateollisuuden edustajien julkaisemia.

Riippumattomien tutkijoiden julkaiseman tutkimuksen mukaan sekä perinteisen nuuskan että nikotiinipussien sisältämät makuaineet aiheuttavat suun sisällä limakalvovaurioita. Vauriot johtuvat makuaineiden vaikutuksista limakalvon soluihin, ne lisäävät tulehdusta aiheuttavia solusisäisiä tekijöitä ja happiradikaaleja. Happiradikaalit häiritsevät solun normaalia toimintaa ja voivat jopa aiheuttaa syöpää. Vaikka nikotiinipussit asetetaan suun limakalvolle, makuaineitten aiheuttamia muutoksia voidaan havaita keuhkoputkien ja –rakkuloiden limakalvoillakin.

Vapaan nikotiinin (se nikotiinin muoto, joka imeytyy parhaiten limakalvoilta) määrä riippuu tuotteen pH:sta – mitä emäksisempi tuote on eli mitä suurempi sen pH-arvo on, sitä enemmän vapaata nikotiinia imeytyy elimistöön. Eräässä tutkimuksessa osoitettiin nikotiinipussien pH:n vaihtelevan välillä 6,86–10,1 ja vastaavasti vapaan nikotiinin määrän 7,7–99,2 %. Osassa nikotiinipussivalmisteista pH oli jopa emäksisempi kuin nuuskassa, joten niistä käyttäjä saa enemmän nikotiinia. Nikotiinipusseissa on useita lisä- ja makuaineita, joiden tarkoitus on suurentaa pH:ta ja lisätä nikotiinin imeytymistä elimistöön.

Nikotiini on myös ympäristölle vaarallinen kemikaali, joten se tulisi hävittää asianmukaisesti. Saksalaisen tutkimuslaitoksen raportin mukaan käytettyyn nikotiinipussiin jää vielä 40–50 % nikotiinia, joten pussijäte voi aiheuttaa vaarallisia tilanteita, jopa myrkytyksiä, jos se joutuu lasten tai eläinten haltuun.

Markkinoilla on myyntiluvan saanut ja siten lääkkeenä käytettävä nikotiinikorvaushoitovalmiste jauhe suuonteloon -lääkemuotona, joka käytännössä ulkonäöltään muistuttaa muita nikotiinipussituotteita. Tällä valmisteella on kaksi vahvuutta, 2 mg ja 4 mg per pussi, ja sen käyttötarkoitus myyntiluvan mukaan on tupakasta vieroittaminen. Tätä valmistetta myydään sekä apteekeissa että päivittäistavarakaupoissa. Tämän lisäksi markkinoilla on lukuisa määrä muita nikotiinipussituotteita, jotka sisältävät nikotiinia enemmän (yli 4 mg; havaintoja on jopa  50 mg/pussi nikotiinia sisältävistä pusseista). Näitä pussituotteita tuodaan pääsääntöisesti ulkomailta, Ruotsista ja Virosta, ja niiden sääntely on kirjoittamishetkellä 12/2023 ns. harmaalla alueella.

Nikotiinipussit täyttävät pääosin tupakkalain mukaisen tupakan vastikkeen määritelmän eli vastaavat käyttötarkoitukseltaan tupakkatuotetta, mutta eivät sisällä tupakkaa. Tällöin niihin sovelletaan jatkossa tupakan vastikkeita koskevia tupakkalain säädöksiä soveltuvin osin. Lisäksi nikotiinipusseihin ja niiden pakkausmerkintöihin sovelletaan kemikaalilainsäädäntöä. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) teki kesäkuussa 2023 päätöksen, joka kieltää 20 mg tai sitä enemmän sisältävien nikotiinipussien myynnin ja markkinoille saattamisen Suomessa.

Myyntiluvallista tupakasta vieroitusvalmistetta ja muita nikotiinipussituotteita ei ole tupakkalain mukaan tarkoitettu alaikäisten nuorten käytettäväksi eikä heille myytäväksi. Somessa tapahtuva nuuskan ja nikotiinipussien myynti alaikäisille ei ole laillista. Nuuskaa saa tuoda maahan vain omaan käyttöön, joten sen välittäminen eteenpäin (myyminen, antaminen lahjaksi, tarjoaminen) on rikos. Samoin jos kaveri tarjoaa nuuskaa tai nikotiinipusseja ja nuori ottaa sen vastaan, syyllistytään rikokseen.

Outi Salminen

FaT, dosentti, Helsingin yliopisto

Lähteet

Robichaud MO, Seidenberg AB, , Byron MJ (2020) Tobacco companies introduce ’tobacco-free’ nicotine pouches. Tob Control 2020 Dec;29(e1):e145-e146. doi: 10.1136/tobaccocontrol-2019-055321.Epub 2019 Nov 21.

 

Shaikh SB, Newton C, Tung WC, Sun Y, Li D, Ossip D, Rahman I. Classification, Perception, and Toxicity of Emerging Flavored Oral Nicotine Pouches (2023). Int J Environ Res Public Health. 20(5):4526. doi: 10.3390/ijerph20054526. PMID: 36901533; PMCID: PMC10002198.

 

Chapman F, McDermott S, Rudd K, Taverner V, Stevenson M, Chaudhary N, Reichmann K, Thompson J, Nahde T, O’Connell G (2022) A randomised, open-label, cross-over clinical study to evaluate the pharmacokinetic, pharmacodynamic and safety and tolerability profiles of tobacco-free oral nicotine pouches relative to cigarettes. Psychopharmacology (Berl). 239(9):2931-2943. doi: 10.1007/s00213-022-06178-6. Epub 2022 Jun 23. PMID: 35732751; PMCID: PMC9217727.

 

Liu J, Rensch J, Wang J, Jin X, Vansickel A, Edmiston J, Sarkar M. (2022) Nicotine pharmacokinetics and subjective responses after using nicotine pouches with different nicotine levels compared to combustible cigarettes and moist smokeless tobacco in adult tobacco users. Psychopharmacology (Berl). 239(9):2863-2873. doi: 10.1007/s00213-022-06172-y. Epub 2022 Jul 23. PMID: 35869988; PMCID: PMC9385814.

 

McEwan M, Azzopardi D, Gale N, Camacho OM, Hardie G, Fearon IM, Murphy J. A (2022) Randomised Study to Investigate the Nicotine Pharmacokinetics of Oral Nicotine Pouches and a Combustible Cigarette. Eur J Drug Metab Pharmacokinet. 47(2):211-221. doi: 10.1007/s13318-021-00742-9. Epub 2021 Dec 18. PMID: 34923602; PMCID: PMC8917032.

 

Shaikh SB, Tung WC, Pang C, Lucas J, Li D, Rahman I (2022). Flavor Classification/Categorization and Differential Toxicity of Oral Nicotine Pouches (ONPs) in Oral Gingival Epithelial Cells and Bronchial Epithelial Cells. Toxics. 10(11):660. doi: 10.3390/toxics10110660. PMID: 36355951; PMCID: PMC9696007.

 

Stanfill S, Hang Tran MS, Tyx R ym. Characterization of Total and Unprotonated (Free) Nicotine Content of Nicotine Pouch Products. Nicotine Tobacco Res 2021;23:1590-6

 

Health risk assessment of nicotine pouches. Updated German Federal Institute for Risk Assessment (BfR) Opinion 2022: no 023

Anna arvio tietoartikkelista

Lisäsikö tämä sivu tietoasi?
Lisäsikö tämä sivu tietoasi?
Oliko tämä sivu sinulle hyödyllinen?
1 tähti = Ei yhtään, 5 tähteä = Erittäin paljon