Sokerideittailu

Sokerideittailu

Sokerideittailua eli sugardatingia voidaan kuvailla kahden aikuisen väliseksi sopimukseksi, järjestelyksi tai sponsorisuhteeksi. Nämä suhteet alkavat yleensä somekanavilla, deittisivustoilla tai keskustelupalstoilla. Suhteen toinen osapuoli on usein nuori ja taloudellisen tuen tarpeessa, häntä kutsutaan sukupuolesta riippumatta sugarbabyksi. Toinen osapuoli on yleensä vanhempi tai varakkaampi, ja sukupuolesta riippuen häntä kutsutaan sugarmamaksi tai sugardaddyksi. Suurin osa sokerideittailussa mukana olevista ovat naissukupuoleisia sugarbabyja ja suhteen toinen osapuoli on yleisimmin sugardaddy. On kuitenkin hyvä muistaa, että sokerideittailussa on mukana kaikkien sukupuolten edustajia. Suhteessa sugarbaby saa vastiketta seurasta. Suhteeseen kuuluvista asioista ja vastikkeesta sovitaan usein suhteen alkaessa. Suhteesta saatu vastike voi olla esimerkiksi rahaa, tavaraa tai päihteitä. Vastike on oleellinen osa sokerideittailua, ja tutkimuksissa suurin osa sokerideittailuun mukaan lähteneistä sugarbabystä on kertonut syyksi rahan tarpeen. Mielikuva sokerideittailusta voi olla romanttinen, helppo ja trendikäs toiminta, jonka avulla saa nopeasti taloudellista hyötyä. Sokerideittailu on näkyvillä tavallisilla vuorovaikutusalustoilla kuten Instagramissa ja TikTokissa, mikä voi tehdä ilmiöstä tavallisen, kiinnostavan ja madaltaa kynnystä mukaan lähtemisessä. Sokerideittailuun liittyvän myönteisen mielikuvan myötä siihen liittyvät riskit ja ristiriidat jäävät pimentoon.

ALAIKÄISEN JA TÄYSI-IKÄISEN VÄLILLÄ EI VOI OLLA SOKERIDEITTAILUSUHDETTA

Kun täysi-ikäinen tarjoaa alle 18-vuotiaalle vastinetta seksuaalisista teoista, puhutaan vastikkeellisesta seksistä. Vastineen tarjoaminen seksuaalisista teoista alle 18-vuotiaalle on rikos, ja jo pelkkä ehdottaminen täyttää rikoksen tunnusmerkit. Vastike tuo suhteeseen valta-asetelman ja voi syntyä mielikuva, että vastineen tarjoajalla on suurempi päätäntävalta suhteen sisällöstä. Seksuaalisia tekoja voivat olla esimerkiksi seksuaalissävytteisten viestien tai kuvien lähettäminen ja/tai pyytäminen, itsetyydyttäminen, seksuaalinen koskettelu tai sukupuoliyhdyntä. Kun kyseessä on alle 16-vuotias lapsi, kyse ei ole vastikkeellisesta seksistä vaan lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

SOKERIDEITTAILU EI OLE YKSINKERTAISTA

Sokerideittailu vaatii paljon keskustelua ja asioista sopimista. Suhteen sisällöstä ja vastikkeesta tehty sopimus on kahden yksityisen ihminen välinen järjestely. Riskinä voi olla, että toinen osapuoli muuttaa sopimuksen sisältöä yksipuolisesti. Erityisesti salassa pidettävä suhde haastaa omien rajojen ja oikeuksien kiinnipitämisessä. Suhteessa heräävät ajatukset ja tunteet, esimerkiksi ihastuminen, salaamiseen liittyvät asiat, taloudellinen huoli, häpeä tai oma jaksaminen, voivat vaikeuttaa suhteesta irrottautumista. Suhteeseen eivät kuulu automaattisesti seksuaaliset teot, mutta tutkimusten mukaan suurimmassa osassa sokerideittailussa seksi on osa suhdetta. Vastikkeellinen suhde voi altistaa seksuaaliselle kaltoinkohtelulle ja seksuaalisuutta haavoittaville tekijöille. Sokerideittailun voidaan kuvata olevan seksityön harmaata aluetta, ja onkin hyvä miettiä missä menee sokerideittailun ja seksityön välinen raja. On hyvä muistaa, että seksityöntekijä maksaa tuloistaan verot. Lähtökohtaisesti veronalaista tuloa ovat kaikki verovelvollisen saamat rahana tai rahanarvoisena etuutena saamat tulot, ja sukupuolisuhteiden tarjoaminen maksua vastaan nähdään veronalaisena.

MIKÄLI HARKITSET SOKERIDEITTAILUN ALOITTAMISTA, SELVITÄ ENSIN:

• Mitä haluat suhteelta?

• Mitkä asiat puoltavat vastikkeellisen suhteen aloittamista? Mitä haittoja siitä voi olla?

• Miten varmistat, että molemmilla osapuolilla on sama käsitys suhteessa sovituista asioista?

• Tunnistatko omat rajasi ja kuinka pidät niistä kiinni? • Miten toimit, jos rajojasi rikotaan suhteessa ja tarvitset apua? • Miten huolehdit omasta yksityisyydestäsi?

• Voiko toinen osapuoli vaikeuttaa suhteen lopettamista?

• Miten irrottaudut suhteesta, jos olet taloudellisesti toisesta riippuvainen?

• Mitä muita keinoja sinulla on hankkia taloudellista tukea?

• Jos suhteessa tapahtuu jotakin vahingoittavaa, onko sinulla tukiverkostoja tai läheisiä, jotka voivat auttaa sinua?

KUNNIOITTAVASSA JA TASA-ARVOISESSA IHMISSUHTEESSA:

• Suhteessa on turvallista olla

• Vastuu suhteesta ja siihen liittyvistä asioista on jaettua

• Osapuolten tarpeet ovat tärkeitä

• Seksi on haluttua, turvallista ja nautintoa tuottavaa

• Suhteessa keskustellaan avoimesti ja toista kuunnellen

• Suhteessa saa hyväksyntää, arvostusta ja kunnioitusta omana itsenään

JOKAISELLA ON OIKEUS APUUN

Jos suhteessa tapahtuu hyväksikäyttöä tai haavoittavia tekoja, voi avun pyytäminen tuntua vaikealta. On tärkeää muistaa, ettei itse valittu sokerideittailu oikeuta hyväksikäyttöä tai väkivaltaa. Rajojen ylittäminen seksuaalisessa suhteessa on aina loukkaavaa ja satuttavaa ja voi aiheuttaa monenlaisia tunteita ja ajatuksia. Seksuaalinen kaltoinkohtelu ei ole koskaan uhrin syy ja jokaisella on oikeus apuun. Oma kokemus seksuaalisesta kaltoinkohtelusta riittää avun pyytämiseksi. Tilanteessa auttavia ja tukevia tahoja löytyy usein omalta paikkakunnalta koulun, nuorisotyön tai terveydenhuollon henkilökunnasta. Suomessa on myös paikallisia ja valtakunnallisia järjestötoimijoita, jotka voivat auttaa sekä chatin että kasvokkain tarjottavan tuen avulla. Tällaisia toimijoita ovat esimerkiksi Tyttöjen ja Poikien Talot, Nuorten Exit, Rikosuhripäivystys, Sekasin -chat, Kriisikeskukset ja Sua varten somessa.

Sohvi Koivu-Remes

Sosionomi AMK, seksuaalineuvoja Vuolle Tyttöjen Talo

 

Lähteet

Sokerideittailuselvitystyö -hanke https://likka.fi/ammattilaisille/sokerideittailu/ Exit ry

https://nuortenexit.fi/ammattilaisille/seksuaalinen-kaltoinkohtelu/vast… Miller, A. (2011). Sugar Dating: A New Take on an Old Issue. Buffalo Journal of Gender, Law & Social Policy, 20(4), 33-68.

https://digitalcommons.law.buffalo.edu/bjglsp/vol20/iss1/4