Etusivu » Tietopiste » Pikatieto » Imppaus

Imppaus

Mitä se on?

Imppaus on erilaisten haihtuvien aineiden (esimerkiksi liimat, ohenteet, lakat, puhdistusaineet, tinneri, butaani, ilokaasu, ponnekaasut) hengittämistä päihtymistarkoituksessa.  Koska imppauksessa käytettävät aineet luokitellaan myrkyiksi, niiden myymisessä on noudatettava tiettyjä sääntöjä. Aineita ei saa luovuttaa alaikäisille tai henkilölle, jonka epäillään käyttävän ainetta päihtymystarkoituksessa. Huumeina aineita ei kuitenkaan lainasäädännössä pidetä.

Käytännössä imppaus on esimerkiksi muovipussissa pidettävien avonaisten myrkkypullojen tai aineisiin kostutetun rätin nuuhkimista. Imppaus on melko harvinaista Suomessa ja liittyy yleensä rahan ja kalliimpien päihteiden puutteeseen.

Miten se vaikuttaa?

Imppaus lamaa keskushermostoa ja aiheuttaa alkoholihumalaa muistuttavan tilan. Käyttäjät toivovat aineilta humaltumista, raukeutta ja ongelmien unohtumista. Huonoja vaikutuksia ovat esimerkiksi pahoinvointi, sekavuus, itsekontrollin menettäminen ja epämiellyttävät aistiharhat. Osa käyttäjistä voi tuntea itsensä voimakkaiksi ja ylivertaisiksi.

Lyhyttä päihtymystilaa seuraa raukea tylsyyden vaihe, johon liittyy muistikatkoja. Lopuksi seuraa usean tunnin mittainen krapulavaihe eli päänsärkyä, pahoinvointia ja voimattomuutta. Vaikutukset johtuvat osittain myös hapenpuutteesta.

Käytön riskit?

Liuottimet ovat myrkyllisiä. Yliannostuksen ja äkkikuoleman riski on huomattava, koska hengitetyn annoksen määrää on vaikea arvioida. Liika-annostus voi aiheuttaa kouristuksia ja tajunnantason laskua jopa koomaan asti. Äkkikuolema voi seurata välittömästi tai seuraavien tuntien aikana, yleensä sydämen tai hengityksen pysähtymisen vuoksi.

Imppaus tuhoaa aivosoluja jokaisen käytön yhteydessä lopullisesti. Solujen hapen- ja energiansaanti häiriintyy erityisesti niillä aivojen alueilla, jotka ovat herkkiä hapen puutteelle. Tämän takia esimerkiksi muisti ja lihasten hienosäätö heikkenevät. Liuotinhumala aiheuttaa moninkertaisen aivosolukadon alkoholihumalaan verrattuna. Kylmän nestekaasun hengittäminen aiheuttaa paleltumavaurioita hengityselimissä ja vaarallista turvotusta hengitysteissä. Liuotinhuumauksessa oleva käyttäjä on erityisen altis sydämen rytmihäiriöille, ja siksi häntä ei saa pelästyttää.

Pitkäaikainen käyttö aiheuttaa aivojen vaurioitumista, joka näkyy muun muassa älyllisen tason heikkenemisenä, puhevaikeuksina, muistiongelmina, muuttuneena persoonallisuutena, tasapainohäiriöinä, ärsyyntymisenä, lihasheikkoutena ja tuntohäiriöinä. Pitkäaikaiskäytön psyykkisiä vaikutuksia ovat keskittymisvaikeudet, masennus, eristäytyminen, unettomuus ja tylsistyminen. Imppaaminen saattaa altistaa psykoosin kehittymiselle.

Raskaudenaikainen käyttö on vaarallista sikiölle, ja keskenmenon riski kasvaa.

Miten riskejä voi vähentää?

Impatessa on vaikea arvioida hengitetyn annoksen määrää, joten aineita tulisi käyttää varoen. Raitis ilma ja lepo toimivat yleensä ensiapuna imppaamisen jälkeisiin oireisiin. Jos tokkaraisuus jatkuu tai henkilö ei ole heräteltävissä, on syytä soittaa paikalle ambulanssi.

Imppaaminen altistaa sydämen rytmihäiriöille, joten impannutta henkilöä ei saa koskaan pelästyttää. Muiden päihteiden käyttö yhdessä imppaamisen kanssa ei ole suositeltavaa. Imppaamisen vaikutuksista raskausaikana ei ole riittävästi tutkimustietoa, mutta mitään päihteitä ei suositella raskausaikana käytettäväksi.

Dahl, P & Hirschovits, T (2005): Tästä on kyse – tietoa päihteistä. Helsinki: YAD Youth Against Drugs ry.

Kivistö, K & Hoppu, K (2003): Liottimet ja muut huumaavat aineet. Teoksessa, Salaspuro M, Kiianmaa K & Seppä K (toim.): Päihdelääketiede. Helsinki: Duodecim. 490-499.

Sairanen, S: Tekniset liottimet ja imppaus. Päihdelinkki.

676/1993: Asetus vaarallisen kemikaalin vähittäismyynnistä 676/1993, (2§) myrkyllisen tai erittäin myrkyllisen kemikaalin luovuttamisen edellytykset, (5§) huumaavan ja terveydelle vaarallisen kemikaalin luovuttaminen. FINLEX@ Lainsäädäntö. Katsottu 4.3.2010.

Oliko artikkeli mielestäsi hyödyllinen?
Ääniä yhteensä: 885