Etusivu » Tietopiste » Pikatieto » Amfetamiini

Amfetamiini

Mitä se on?

Amfetamiini on laboratoriossa valmistettu huume, jolla on kiihdyttävä vaikutus. Se esiintyy tavallisesti erivärisinä jauheina, tabletteina, kapseleina tai nestemuodossa. Myös käyttötapoja on useita. Amfetamiini on Suomessa yleisimmin käytetty ns. ”kova” huume.

Amfetamiinia on aikaisemmin käytetty myös lääkkeenä, mutta sen lääkekäyttö lopetettiin vaarallisten haittavaikutusten vuoksi. Amfetamiini tunnetaan Suomessa myös muun muassa nimillä amfis, pöhinä, nopea, spiidi ja vauhti.

Metamfetamiini on tavallisesta amfetamiinista johdettu, amfetamiinia vahvempi huume, jonka käyttö Suomessa on kuitenkin vähäistä. Amfetamiini ja metamfetamiini on luokiteltu erittäin vaarallisiksi huumausaineiksi.

Miten se vaikuttaa?

Amfetamiini vaikuttaa ihmisen keskushermostoa kiihdyttävästi. Matalat annokset voivat aiheuttaa hyvänolontunnetta, ruokahaluttomuutta, ylienergisyyttä ja lisääntynyttä itsevarmuutta. Huonoihin vaikutuksiin kuuluvat unettomuus, sekavuus, aistiharhat, masennus ja vapina. Hengitys ja sydämen toiminta kiihtyvät, ja käyttäjä voi muuttua vihamieliseksi ja levottomaksi.

Amfetamiini myös heikentää arviointikykyä, jolloin onnettomuuteen joutumisen riski kasvaa. Yhden käyttöannoksen vaikutus kestää useita tunteja. Amfetamiinin, kuten muidenkin huumeiden, vaikutus riippuu aina käyttäjän kokemuksesta ja siitä, minkälaisessa mielentilassa ainetta käytetään.

Käytön riskit?

Amfetamiiniin jää helposti koukkuun. Myös sietokyky kasvaa nopeasti, jolloin käyttäjä tarvitsee suurempia annoksia saadakseen aineesta saman olotilan. Amfetamiinin riskit voidaan jakaa välittömiin riskeihin ja pitkäaikaisen käytön aiheuttamiin riskeihin. Välittömiä, jo käytön aikana esiintyviä riskejä ovat sekavuus, vainoharhaisuus ja paniikkitilat. Onnettomuus- ja väkivaltariski kasvavat käyttäjillä, kuten myös hermovaurioiden ja sydämen rytmihäiriöiden riski. Liian suuren annoksen ottaminen johtaa hengenvaaralliseen yliannostukseen.

Pitkäaikainen amfetamiinin käyttö aiheuttaa sekavuutta ja paniikkitiloja ja voi altistaa skitsofrenialle. Masennus ja ruokahaluttomuus ovat eräitä vähäisempiä seurauksia. Suonensisäinen käyttö eli amfetamiinin pistäminen aiheuttaa tartuntatautiriskin, mikäli pistämisvälineet ovat yhteiskäytössä. Amfetamiinin käyttö raskaana ollessa on erittäin haitallista sikiön kehitykselle.

Miten riskejä voi vähentää?

Amfetamiini on erittäin vaarallinen huumausaine, jota ei voi käyttää turvallisesti. Erityisen vaarallista on amfetamiinin käyttö yhdessä alkoholin, lääkkeiden tai muiden huumausaineiden kanssa, joten sekakäyttöä on syytä välttää. Pistämisvälineiden yhteiskäyttö muiden kanssa sisältää aina vakavan tartuntatautivaaran, ja pistämiseen voi kehittyä oma piikkiriippuvuus.

Yliannostustilanteissa tarvitaan aina nopeaa lääkärin apua, minkä vuoksi amfetamiinia ei kannata käyttää yksin. Hoitohenkilökunnan on tärkeää saada tietää, mitä aineita on käytetty.

Dahl, P & Hirschovits, T (2005): Tästä on kyse – tietoa päihteistä. Helsinki: YAD Youth Against Drugs ry.

Fahritius, C & Salaspuro, M (2003): Amfetamiinin, kokaiinin ja hallusinogeenien päihdekäyttö. Teoksessa Salaspuro, M & Kiianmaa, K & Seppä, K: Päihdelääketiede, Helsinki: Duodecim. 458–467.

Huumesanastoa. Irti Huumeista ry.

Sairanen, S & Tacke, U (2009): Amfetamiini ja muut piristeet. Päihdelinkki.

Virtanen, A (2003): Suomen huumausaineiden seurantakeskuksen kansallinen raportti EMCDDA:lle. Huumausainetilanne Suomessa vuonna 2002. Reitox. Helsinki: Stakes.

Oliko artikkeli mielestäsi hyödyllinen?
Ääniä yhteensä: 844