Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Tutkijoille ja toimittajille

Tutkijoille

Kaikesta Nuortenlinkissä tehtävästä tutkimuksesta tarvitaan tutkimuslupa. Myös tutkimukseen liittyvän haastattelupyynnön jättäminen tai tutkimuskysymysten esittäminen edellyttää tutkimusluvan hankkimista A-klinikkasäätiöltä.

Kaupallisiin tarkoituksiin liittyvät tutkimukset ovat kiellettyjä. Tarvittaessa tutkimuslupahakemus käsitellään A-klinikkasäätiön hoito- ja tutkimuseettisessä toimikunnassa. Lisätietoja tutkimusluvan hakemisesta.

Ota tutkimuksentekoon liittyvissä asioissa yhteyttä: jukka.koskelo(at)a-klinikka.fi

Nuortenlinkissä kerättyä tilastotietoa ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille. Tilastollisessa muodossa olevia tietoja voidaan luovuttaa ulkopuolisille tutkijoille, jotka ovat saaneet tutkimusluvan A-klinikkasäätiöltä.

Toimittajille

Nuortenlinkin sivustolla käydyt keskustelut saattavat olla arkaluontoisia ja henkilökohtaisia. Nuortenlinkin toimitus toivoo, että keskusteluja siteerattaisiin ilman keskustelijoiden nimimerkkejä ja siteerauksista poistettaisiin tietoja, joista yksittäisiä henkilöitä voidaan tunnistaa.

Haastattelupyyntöjen jättäminen edellyttää yhteydenottoa Nuortenlinkin sähköpostiin. Samalla tulee antaa yhteystiedot sekä ohjelma tai julkaisu, johon haastattelua käytetään. Lisäksi on kerrottava, kuinka haastateltavan tietoja tai haastattelun sisältöä käsitellään ja kuinka se julkaistaan.