Nuorten päihdemittari (adsume)

Miten käytät alkoholia tai muita päihteitä? Nuorten päihdemittarin avulla voit arvioida omaa päihteidenkäyttöäsi sekä tunnistamaan mahdollisia riskejä.

Merkitse vaihtoehdot, jotka kuvaavat sinun päihteidenkäyttöäsi viimeisen vuoden aikana.

Tupakoitko tai käytätkö nuuskaa?
Oletko kokeillut tai käyttänyt päihteitä viimeisen vuoden aikana?
Piilotettavat
Kuinka usein olet kokeillut tai käyttänyt muita päihteitä kuin tupakkaa viimeisen vuoden aikana?
Kuinka monta annosta alkoholia juot yleensä niinä päivinä, jolloin käytät alkoholia?
Oletko myöhästynyt, lähtenyt kesken päivän tai jäänyt pois koulusta päihteiden käyttösi takia?
Oletko toiminut päihtyneenä seuraavilla tavoilla? (Valitse yksi tai useampi vaihtoehto)
Kuinka usein olet toiminut edellämainitulla tavalla?
Kuinka usein päihtymisen jälkeen olet unohtanut, mitä teit tai mitä tapahtui? (Menikö muisti?)
Oletko sammunut?
Miksi käytät päihteitä?
Millaiseksi arvioit oman päihteiden käyttösi verrattuna muihin samanikäisiin nuoriin?
Onko joku läheisesi tai ystäväsi ollut huolissaan päihteiden käytöstäsi tai ehdottanut, että vähentäisit sitä?
Kuuluuko lähiystäväpiiriisi joku, joka on kokeillut huumausaineita?
Taustat
Sukupuoli
Tein testin

Nuorten päihdemittarin (Adolescents´ Substance Use Measurement, ADSUME) tarkoituksena on auttaa nuoria itseään ja nuorten parissa työskenteleviä arvioimaan nuoren päihteiden käyttöä siihen liittyviä riskejä.

Lähteet:

Pirskanen M. 2011. Nuorten päihdemittari, ADSUME. Teoksessa Mäki P, Wikström K, Hakulinen-Viitanen T & Laatikainen T (toim.). Terveystarkastukset lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa. Menetelmäkäsikirja. THL:n Opas 14/2011. Helsinki, 169–172, 236–239.

Pirskanen M & Pietilä A-M. 2011. Opiskelijoiden päihteiden käyttö ja päihteettömyyden edistäminen. Teoksessa Kunttu K, Komulainen A, Makkonen K & Pynnönen P. (toim). Opiskeluterveys. Duodecim, Bookwell Oy, Porvoo, 179–190.

0-3 pistettä
4-6 pistettä
En halua kertoa ikää
7-9 pistettä nuoret
7-12 pistettä aikuiset
yli 9 pistettä nuoret
yli 12 pistettä aikuiset

Lääkkeet lasketaan huumeiksi, jos:

 • otat niitä enemmän tai useammin kuin lääkäri on määrännyt
 • otat niitä pitääksesi hauskaa, tunteaksesi olosi hyväksi, saadaksesi "pään sekaisin" tai kokeillaksesi miten ne vaikuttavat sinuun
 • olet saanut ne sukulaiseltasi tai ystävältäsi
 • olet ostanut ne "kadulta" tai varastanut ne

Unilääkkeet/
rauhoittavat lääkkeet

 • Alprox
 • Alprazolam
 • Barbituraatit
 • Diapam
 • Diazepam
 • Dormicum
 • Halcion
 • Imovane
 • Insomin
 • Lorazepam
 • Lyrica
 • Medipam
 • Opamox
 • Oxamin
 • Risolid
 • Rivatril
 • Somnor
 • Sonata
 • Stella
 • Stesolid
 • Stilnoct
 • Temesta
 • Tenox tiopentaali
 • Xanor
 • Zolpidem
 • Zopiklon
 • Zopinox
 • Tinneri
 • Trikloretyleeni
 • Bensiini
 • Kaasu
 • Liima
 • Tolueeni
 • Asetoni

Kannabis ja synteettiset kannabikset:

 • Marihuana
 • Hasis
 • JWH-018 (Jehova)
 • Spice-tuotteet

Pulverikokaiini:

 • Freebase

Amfetamiini ja sen johdannaiset:

 • Amfetamiini
 • Metamfetamiini
 • MDMA (ekstaasi)
 • MDPV (aakkoset)
 • Mefedroni
 • Metyloni
 • 2-DPMP (daisy)
 • Metyylifenidaatti (Ritalin, Concerta)
 • Dekstroamfetamiini (Dexedrine)
 • Fenmetraliini (Preludin)

GHB ja muut:

 • GHB (gamma)
 • GBL (lakka)
 • Anaboliset steroidit
 • Ilokaasu (N2O)
 • Amyylinitriitti (poppers)
 • Khat

Hallusinogeenit

 • LSD (lysergihappo)
 • Meskaliini
 • Peyote (myrkkykaktus)
 • PCP (fensyklidiini, enkelipöly)
 • Sienet
 • DMT (dimetyylitrypta-miini)
 • Bromo-DragonFly

Opioidit

 • Poltettava heroiini
 • Heroiini
 • Oopiumi
 • Lääke-opiaatit:
 • (morfiini, buprenorfiini, metadoni)