Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

24.03.2023 | Yleinen

Nuortenlinkki

Seksuaalisuus – osa 3

Some ja seksuaalisuus – onko ok twerkata Tiktokissa? 

Sosiaalisesta mediasta puhuttaessa nostetaan usein esiin sen vaarat ja varjopuolet, ja osin syystäkin. Seksuaalista häirintää joutuvat kokemaan netissä monet, ja useilla alustoilla sitä on vaikeaa rajata ja kitkeä pois. Erityisesti tytöt ja naiset joutuvat häirinnän uhreiksi ja usein häiritsijä voi olla kohteelle tuntematon. Toisaalta myös muiden sukupuolten kokema häirintä on asia, joka turhan usein yleisessä keskustelussa sivuutetaan – myös pojat ja muut sukupuolet ovat yhtä alttiita joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi netissä. Häirinnän ja hyväksikäytön muotoja on monia, ja ikärajoista huolimatta monella nuorella voi olla vaara joutua esimerkiksi groomingin tai seksuaalisen kaltoinkohtelun kohteeksi. Grooming tarkoittaa tilannetta, jossa aikuinen houkuttelee lasta tai nuorta luomalla tähän kiintymys- ja luottamussuhteen ja valmistelee tätä seksuaaliseen hyväksikäyttöön. 

Netin käytöstä ja seksuaalisuudesta puhuttaessa liika pelottelu tai ylisuojelu voi kuitenkin olla haitallista.  Nuorena seksuaalisuus voi olla erityisen haavoittuvaista, mutta toisaalta jokaisella on itsemääräämisoikeus ja valta päättää omaan seksuaalisuuteen liittyvistä asioissa. On täysin ok tutkailla omaa seksuaalisuuttaan ja pohtia esimerkiksi omia mieltymyksiään, seksuaalista suuntautumista tai sukupuoli-identiteettiään, tai tunnustella omia rajoja. Hyvä ja oikeanlainen seksuaalikasvatus voi luoda edellytykset sille, että jokaisella on mahdollisuus tehdä itselleen parhaita mahdollisia valintoja omaan seksuaalisuuteensa liittyvissä asioissa. 

”Jokainen päättää itse missä tilanteissa oma keho tai itsensä ilmaisu on seksuaalista”

Jokaisella on oikeus itse päättää omasta ilmaisustaan niin sosiaalisessa mediassa kuin sen ulkopuolellakin. Kenelläkään muulla ei ole oikeutta seksualisoida toista ihmistä tai toisen kehoa riippumatta mistään ulkoisista tekijöistä. Mikä tahansa itsensä ilmaisu on seksuaalista vain silloin kun henkilö itse niin haluaa. Kaikenlainen ulosanti kuten pukeutuminen, tanssiminen tai muu sisältö sosiaalisessa mediassa on täysin ok, jos se tuntuu itsestä hyvältä ja on yhteisösääntöjen mukaista. Somen kanavien ikärajat ovat myös tärkeä muistaa, ja alaikäisteen kohdalla sisältö tulisi olla sellaista, jonka voi huoletta huoltajalle tai huoltajilleen näyttää. 

On myös hyvä tiedostaa, että someen postattu sisältö usein jää sinne pysyvästi, vaikka sen itse sieltä poistaisikin. Joissakin somekanavissa tietynlainen sisältö katsotaan seksuaalissävytteiseksi ja saatetaan poistaa, vaikka se ei sisällön julkaisijalle sitä olisikaan. Esimerkiksi naisten ja naisoletettujen nännit usein seksualisoidaan tilanteissa, joissa miesnännit katsottaisiin olevan alustalle sopivaa sisältöä. Eri somealustoilla onkin paljon epäkohtia sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta. 

Siitä huolimatta, että jokaisella on oikeus itse päättää omasta kehostaan ja ilmaisustaan, kaikki eivät kunnioita toisten ihmisten itsemääräämisoikeutta tai kehorauhaa. Jos somessa joutuu seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan kohteeksi, on siitä hyvä ilmoittaa somealustan ylläpitoon sekä jollekin turvalliselle aikuiselle, tai ottaa yhteyttä esimerkiksi Nuortenlinkin chattiin tai muuhun palveluun. Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa somessa voivat olla esimerkiksi seksuaalissävytteiset viestit tai muu ahdistelu kuten ei-toivottujen kuvien esim. dick picien lähettely, tai yksittäiselle ihmiselle tarkoitettujen intiimien kuvien tai videoiden jakaminen muille. Toisen alastonkuvien levittäminen on aina rikos. Minkäänlainen pukeutuminen, ulkonäkö tai muu tekijä ei myöskään oikeuta häirintään tai kommentoimaan toisen kuvia ikävään sävyyn, eikä seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan tai häirinnän kohteeksi joutuminen ole koskaan kokijan syy. Vastuu on aina tekijällä. 

Mitä on eettinen porno ja voiko pornosta olla hyötyä? 

Haastavat tilanteen verkossa eivät liity ainoastaan someen, vaan ei-toivottuun sisältöön voi törmätä esimerkiksi pornoa kuluttaessa. On tärkeää huomioida, että pornografinen sisältö on täysi-ikäisille suunnattua. Pornoon liittyy myös paljon kysymyksiä esimerkiksi siitä, miten porno ja sen kulutus vaikuttaa erityisesti nuorten käsitykseen seksistä, ja paljon puhutaan myös pornon eettisyydestä. On hyvä muistaa, että kaikki visuaalisessa pornossa tapahtuva on lavastettua ja tehty miellyttämään katsojaa, ja aito nautinto voi puuttua tilanteesta täysin, vaikka siitä välittyisi eri vaikutelma. Tosielämässä seksi voi olla paljon moniulotteisempaa tai toisaalta arkista, eikä sen tarvitse edetä minkään tietyn kaavan mukaan. Pornon eettisyydestä puhuttaessa hyvä muistisääntö on, että ollakseen eettistä porno on yleensä maksullista, jolloin myös sen tekijöille voidaan siitä maksaa. Eettistä pornoa tarjoavat monet sivustot suoratoistopalvelujen tapaan esimerkiksi kuukausimaksulla. Maksullisesta pornosta voi olla helpompi löytää laadukkaampaa, itselleen miellyttävämpää tai samaistuttavampaa sisältöä. Toisaalta pornoa voi myös kuluttaa eri muodoissa. 

Pornosta ja somesta puhuttaessa ylipäätään seksuaalisen hyvinvoinnin näkökulma liian usein unohdetaan. Parhaimmillaan sosiaalinen media voi alustana olla tapa toteuttaa omaa seksuaalisuttaan. Myös porno voi olla tapa tarkastella omaa seksuaalisuuttaan, sekä löytää ja toteuttaa omia seksuaalisia mieltymyksiään ilman, että siitä on haittaa kenellekään toiselle. Pornosta voi olla paljon iloa ja siitä voi myös oppia uutta ja löytää uusia näkökulmia seksin tekemiseen. Pakonomainen tai haitallinen seksi- tai pornokäyttäytyminen taas ovat asioita erikseen ja usein vahingollista sekä henkilölle itselleen että hänen läheisilleen. Jos someen haluaa tuottaa seksuaalissävytteistä sisältöä, on tärkeää tiedostaa ja tunnistaa omat rajansa, etteivät ne tule rikotuiksi esimerkiksi toisen suostuttelemana.  

”Parhaimmillaan seksuaalisuuden ilmentäminen somessa voi edistää kehon ja mielen hyvinvointia.” 

Pitkään etenkin naisten sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen seksuaalisuutta ja seksuaalisuuden ilmaisua, erilaisia kehoja ja niiden näkyvyyttä on yritetty rajoittaa ja seksualisoida, ja sluthamingiin ja muuhun vihapuheeseen törmää valitettavan usein vielä tänäkin päivänä, erityisesti netissä. Slutshaming tarkoittaa toisen pukeutumisen tai seksuaalisen käyttäytymisen rajoittamista häpäisemällä, nimittelemällä tai syyttämällä. Itsemääräämisoikeuden toteutuminen onkin paljon kiinni myös muista somen käyttäjistä, ja siksi on annettava jokaiselle rauha ja oikeus käyttää omaa sometiliään juuri kuten itse haluaa. Jokaisella on myös itsellä vastuu omasta somen käytöstään ja sanomisistaan. Hyvä sääntö on, että loukkaavat tai syrjivät kommentit on ehdoitta hyvä jättää sanomatta, eikä sellaista kannata kommentoida, jota ei kasvotusten uskaltaisi ilmaista. 

Jos toisen tuottama sisältö ei miellytä, helpoin tapa on lopettaa seuraaminen tai estää sisällön näkyminen itselle. Sääntöjen vastaiset tilit ja sisällöt taas on hyvä ilmiantaa somealustan ylläpitoon. Parhaimmillaan seksuaalisuuden ilmentäminen somessa tai kokemus siitä, että itse päättää omasta kehosta voi olla voimauttavaa, lisätä itsetuntemusta, edistää hyvää kehosuhdetta sekä kehon ja mielen hyvinvointia. 

Amanda Johansson

Sosionomi (AMK), seksuaalineuvoja (SSS)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *