Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Nettineuvonnan käyttöehdot

A-klinikkasäätiö vastaa Nuortenlinkin nettineuvonnasta. Neuvonnasta voi kysyä mieltä askarruttavia asioita mm. päihteisiin, pelaamiseen, netinkäyttöön, mielenterveyteen, seurusteluun, seksuaalisuuteen ja rahankäyttöön liittyen. Kysymyksiin vastataan mahdollisimman pian, yleensä viiden päivän kuluessa. Jatkokysymyksiin vastaa pääasiallisesti sama vastaaja kuin ensimmäiseen kysymykseen. Vastaajat ovat sosiaali- tai terveysalan koulutuksen saaneita ammattilaisia. 

Neuvontapalvelusta ei saa päihteiden käyttöä, valmistusta tai haittoja edistävää eikä rikosoikeudellista asiantuntemusta edellyttävää tietoa. Neuvontapalvelussa ei myöskään vastata opiskelijoiden opinnäytetöihin liittyviin kysymyksiin. 

Palvelun järjestelmä salaa kysymyksen lähettäjän tiedot. Viesteihin ei tule liittää mitään henkilötietoja tai tietoja, joista kysyjä voidaan tunnistaa. Neuvontapalvelun vastaajien työn helpottamiseksi lomakkeessa on kuitenkin mahdollisuus kertoa muutamia taustatietoja itsestään. 

Nuortenlinkin ylläpito sekä Nettineuvonnan vastaajat lukevat saapuneet viestit. Heillä on mahdollisuus lukea tietokantaan tallentunut viestihistoria, jolloin he pystyvät vastaamaan viesteihin yksityiskohtaisemmin. Neuvontapalvelusta kerättävä tieto säilytetään suojatulla palvelimella, johon ulkopuolisilla ei ole pääsyä. 

Kaikkia työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Viranomaisille tehtävä ilmoitusvelvollisuus säilyy vaitiolovelvollisuudesta huolimatta lastensuojelulain (13.4.2007/417) ja rikoslain (19.12.1889/39) mukaisesti. 

Neuvontapalvelun aineistoa voidaan käyttää tutkimus- tai raportointi- tai kehittämistarkoituksiin ja neuvontapalveluun lähetettyjä kysymyksiä vastauksineen saatetaan julkaista muokattuna Nuortenlinkin usein kysyttyjen kysymysten palstalla. Edellä mainituissa tapauksissa aineisto on aina sellaisessa muodossa, ettei yksittäisiä ihmisiä tai paikkoja voi tunnistaa. 

Kysyjän on mahdollista jättää järjestelmään sähköpostiosoite, johon hän saa tunnusluvun vastauksen lukemiseen sekä ilmoituksen, kun kysymykseen on vastattu. Sähköpostiosoitteen jättämistä varten kysyjän on hyväksyttävä Nettineuvonnan käyttöehdot. Sähköpostin jättäminen on vapaaehtoista, ei neuvontapalvelun käyttämisen edellytys. 

Sähköpostiosoite tallentuu väliaikaisesti siihen saakka, että kysyjä on saanut ilmoituksen saamastaan vastauksesta. Tämän jälkeen sähköpostiosoite poistuu tietokannasta automaattisesti. Kysyjän jättämä sähköpostiosoite ei ole kenenkään nähtävillä, mutta tarvittaessa a-klinikkasäätiön websuunnittelija voi hakea sen salasanalla suojatusta tietokannasta. 

Sähköpostien keräämisestä (myös väliaikaisesta) muodostuu henkilötietorekisteri, johon sovelletaan henkilötietolakia (22.4.1999/523). Tutustuthan myös henkilörekisterin yhteydessä vaadittavaan tietosuojaselosteeseen

Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin eikä mielipidetutkimuksiin. A-klinikkasäätiöllä on oikeus muuttaa käyttöehtoja.