Etusivu » Tietopiste » Pikatieto » Lääkkeet

Lääkkeet

Mitä se on?

Lääkkeiden väärinkäyttöä on monenlaista. Liikakäyttö tarkoittaa lääkkeiden käyttöä huumausaineena tai liiallisina annoksina ja pidempään kuin olisi tarpeen. Sekakäyttö on lääkkeiden yhteiskäyttöä alkoholin, huumeiden tai muiden lääkkeiden kanssa.

Lääketottumuksella tarkoitetaan lääkkeiden käytön jatkamista sairauden parannuttua joko tottumuksesta tai vieroitusoireiden välttämiseksi. Varsinainen väärinkäyttö on tavallisesti esimerkiksi rauhoittavien lääkkeiden käyttöä pelkästään päihtymisen vuoksi. Tavallisesti väärinkäytetyt lääkkeet ovat uni-, kipu- tai rauhoittavia lääkkeitä tai piristeitä.

Miten se vaikuttaa?

Eri lääkeaineet aiheuttavat omanlaisen päihtymystilan. Psykoosilääkkeet ja rauhoittavat lääkkeet vaikuttavat keskushermostoon ahdistusta lievittävästi, rauhoittavasti, kouristuksia estävästi ja lihaksia rentouttavasti. Opioidit vaikuttavat keskushermostoon. Tulehduskipulääkkeet eivät vaikuta keskushermoston kautta, eivätkä siten tuota mielihyvää.

Rauhoittavia lääkkeiden toivottuja vaikutuksia ovat nukahtamisen helpottuminen ja rauhoittuminen, ahdistuksen lieventäminen, mielialan kohotus ja lihasjännityksen laukaiseminen. Opiaattien käytöllä voidaan tavoitella päihtymystä. Riippuvaiset voivat pyrkiä saavuttamaan normaalin olon ja välttämään vieroitusoireita. Huonoja vaikutuksia ovat esimerkiksi ärtyvyys, ahdistuneisuus, jännitys ja monet muut ikävät tuntemukset.

Käytön riskit?

Psyykeen vaikuttavat lääkkeet voivat aiheuttaa muistinmenetyksiä, kontrolloimatonta käytöstä ja myrkytystilan sekä altistaa tapaturmille ja itsemurhariskille. Opiaattilääkkeet aiheuttavat suurina annoksina voimakasta lamaantumista, ja liikaa otettaessa riski hengityksen ja sydämen pysähtymiseen kasvaa.

Lääkeaineet aiheuttavat suuren määrän myrkytyskuolemia. Usein kyseessä on itsemurha, mutta myrkytyskuolemia tapahtuu myös vahinkona sekakäytön seurauksien vuoksi. Vuosittain tapahtuu satoja lääkkeiden ja alkoholin yhteisvaikutuksien aiheuttamia kuolemantapauksia.

Moniin lääkkeisiin kehittyy helposti voimakas fyysinen ja henkinen riippuvuus. Sietokyky voi kasvaa, jolloin käyttäjä joutuu lisäämään annostusta. Vieroitusoireet voivat olla pahempia kuin alkoholissa, jopa hengenvaarallisia.

Pitkäaikaisessa käytössä kehittyy erilaisia ärtyvyysoireita: ahdistuneisuutta, paniikkiherkkyyttä, lihasjännityksiä ja erilaisia epämiellyttäviä tuntemuksia. Muita pitkäaikaiskäytön aiheuttamia oireita ovat lihasheikkous, tasapainohäiriöt, muistin ja keskittymiskyvyn häiriöt, masennus, kivut, vatsavaivat ja impotenssi.

Raskausajan lääkityksestä tulee aina neuvotella lääkärin kanssa. Etenkin opioidit ovat sikiölle vaarallisia.

Miten riskejä voi vähentää?

Lääkkeiden sekakäyttöä yhdessä alkoholin, huumeiden tai muiden lääkkeiden kanssa tulee välttää. Raskausaikana tulee neuvotella lääkkeiden käytöstä lääkärin kanssa.

Myrkytystapauksessa nopea lääkärinhoito voi pelastaa hengen. Vieroitusoireita hoidetaan päihdehoidon menetelmillä.

Dahl, P & Hirschovits, T (2005): Tästä on kyse – tietoa päihteistä. Helsinki: YAD Youth Against Drugs ry.

Holopainen, A (2003): Uni- ja rauhoittavat lääkkeet. Teoksessa Salaspuro, M & Kiianmaa K & Seppä K: Päihdelääketiede. Helsinki: Duodecim. 436–445.

Holopainen, A (2001): Lääkkeet ja sekakäyttö. Teoksessa Ulmanen, K (toim.) Suomi ja huumeet. Tietopaketti huumeista. 3. uudistettu painos. Irti Huumeista ry ym. Rauma: Kirjapaino West Point Oy.

Holopainen, A (2009): Lääkkeiden väärinkäyttö. Päihdelinkki. Katsottu 22.3.2010.

Seppälä, P & Mikkola, T: Loppuraportti ajankohtaisten huumeidenkäytön ilmiöiden tutkimuksesta. Julkaistaan vuonna 2004, Stakes.

YLE Oulu (3.11. 2009): Lääkkeiden väärinkäyttö on lisääntynyt. Katsottu 23.3.2010.

1709/1993: Sosiaali- ja terveysministeriön päätös huumausaineista ja huumausaineen valmistuksessa käytettävistä aineista. FINLEX@ Lainsäädäntö. Katsottu 23.3.2010.

Oliko artikkeli mielestäsi hyödyllinen?
Ääniä yhteensä: 803