Gamma

Mitä se on?

Erittäin vaaralliseksi huumausaineeksi luokiteltua gammaa (gammahydroksibutyraatti, GHB) on katukaupassa tarjolla nesteenä, jauheena, rakeina ja kapseleina. Suomessa myytävä gamma on laittomasti valmistettua, epäpuhdasta ja vahvuudeltaan vaihtelevaa. Gammaa käytetään suun kautta sekä suonensisäisesti.

Lakka (gammabutyrolaktoni, GBL) on gamman esiaine, jota on eräissä puhdistusaineissa ja ohenteissa ja joka muuttuu elimistössä gammaksi. Lakka on luokiteltu lääkeaineeksi. Sen käyttö ei ole rangaistavaa, mutta säännösten vastainen myynti, levitys, valmistus ja varastointi on laitonta.

Miten se vaikuttaa?

Gamma lamaa keskushermoston toimintaa. Vaikutus alkaa suonensisäisesti käytettäessä heti, suun kautta käytettäessä taas 15-20 minuutin kuluessa. Suun kautta käytettäessä juodaan ensin alkuannos, jonka jälkeen vaikutusta vahvistetaan pienillä lisäannoksilla. Vaikutuksen huippu saavutetaan 1,5-2 tunnin kuluessa. Kaikkiaan gamman vaikutus kestää n. 8 tuntia, mutta monet sen haittavaikutuksista voivat jatkua pidempäänkin.

Vaikutus riippuu aina siitä, minkälaisessa seurassa aineita käyttää ja kuinka kokenut käyttäjä on. Käyttäjät odottavat rentoutumisen tunnetta ja mielihyvää. Gamman käyttö muun muassa väsyttää ja voi aiheuttaa sydämen rytmihäiriöitä, verenkiertohäiriöitä, pahoinvointia, oksentelua ja päänsärkyä sekä hallusinaatioita, alilämpöisyyttä ja nestetasapainohäiriöitä.

Käytön riskit?

Gammaa käytetään Suomessa melko vähän. Se on kuitenkin suurina annoksina myrkyllinen aiheuttaen sekavuutta, tajunnan tason äkillistä laskua mahdollisesti jopa koomaan asti, pulssin hidastumista, verenpaineen laskua, kouristuksia ja hengityksen lamaantumista. Suomessa on ollut joitakin gamman aiheuttamia myrkytyskuolemia. Lakka on gammaa moninkertaisesti vahvempaa, mistä syystä jo puolen millilitran yliannostus voi olla kohtalokas.

Pitkäaikaisen tai raskaudenaikaisen käytön vaikutuksia ei kukaan vielä tiedä. Sekakäyttö muiden lamaavien aineiden (kuten alkoholin tai kannabistuotteiden) kanssa kasvattaa haittavaikutuksia ja voi olla hengenvaarallista.

Miten riskejä voi vähentää?

Koska gamman annostelu on vaikeaa, yliannostuksen ja myrkytyksen riski on erittäin suuri. Tämän vuoksi aineiden käyttö edellyttää suurta varovaisuutta. Myrkytystapauksessa on välittömästi haettava lääkärin apua. Tajuton myrkytyspotilas pitää asettaa kyljelleen, jotta hän ei tukehdu oksentaessaan. Tekohengitystä annetaan, jos hän ei hengitä.

Gamma voi aiheuttaa häiriöitä kehon nestetasapainoon, joten sopivasta nestetankkauksesta on käytön aikana syytä huolehtia. Gamman ja lakan käyttö yhdessä alkoholin, lääkkeiden tai muiden huumeiden kanssa on aina hengenvaarallista.

Dahl P & Hirschovits T (2005): Tästä on kyse – tietoa päihteistä. Helsinki: YAD Youth Against Drugs ry.

Fabritius, C & Salaspuro, M (2003): Amfetamiinin, kokaiinin ja hallusinogeenien päihdekäyttö. Teoksessa Salaspuro, M & Kiianmaa K & Seppä K: Päihdelääketiede, Helsinki: Duodecim. 458-467.

Halmesmäki, E (2003): Huumeet, lisääntyminen ja raskaus. Teoksessa Salaspuro, M & Kiianmaa K & Seppä K: Päihdelääketiede, Helsinki: Duodecim. 525-531.

Partanen, A: Gammahydroksivoihappo (Gamma) ja lakka. Päihdelinkki.

Seppälä, T (2001): Yleisimmin käytettyjä huumausaineita. Teoksessa Ulmanen, K (toim.) Suomi ja huumeet. Tietopaketti huumeista. 3. uudistettu painos. Irti Huumeista ry, Keskusrikospoliisi, Opetushallitus, Suomen Vakuutusyhtiöitten Keskusliitto, Stakes. Rauma: Kirjapaino West Point Oy.

YAD – Gamma ja Lakka. Youth Against Drugs Ry. Katsottu 1.3.2010.

Oliko artikkeli mielestäsi hyödyllinen?
Ääniä yhteensä: 778