Etusivu » Tietopiste » Pikatieto » Ekstaasi

Ekstaasi

Mitä se on?

Ekstaasi on keskushermostoon vaikuttava huumausaine. Se kehitettiin jo vuonna 1912 ruokahalua vähentäväksi aineeksi, mutta sen haittavaikutukset havaittiin nopeasti. Nykyisin ekstaasi on luokiteltu erittäin vaaralliseksi huumausaineeksi.

Ekstaasia esiintyy pillereinä, kapseleina, pulverina ja nestemäisessä muodossa, ja sitä käytetään syömällä, nuuskaamalla tai suonensisäisesti. Ekstaasi tunnetaan myös esimerkiksi nimillä e, xtc, adam, eemeli, essu ja eve. Se on kannabiksen ja amfetamiinin jälkeen kolmanneksi yleisin laiton huumausaine maailmalla.

Miten se vaikuttaa?

Ekstaasi vaikuttaa kehossa mm. aggressiivisuuteen, mielialoihin ja unta säätelevien välittäjäaineiden toimintaan. Ekstaasin käyttäjät hakevat aineelta usein voimakasta hyvänolontunnetta, lisääntynyttä itsevarmuutta, parantunutta ruumiillista suorituskykyä ja aistiharhoja. Ei-toivottuina vaikutuksina esiintyvät muun muassa liikehäiriöt, lihaskrampit, verenpaineen ja pulssin nousu sekä unihäiriöt, masentuneisuus ja lihaskivut.

Oman lisänsä vaikutuksiin voivat tuoda ekstaasin sisältämät lisäaineet: aineen todellisesta koostumuksesta ei voi koskaan olla varma, ja lisäaineiden vaikutukset voivat olla arvaamattomia. Ekstaasin vaikutus riippuu aina käyttäjän kokemustasosta ja siitä, minkälaisessa mielentilassa ainetta käytetään. Ekstaasin vaikutus elimistössä kestää tavallisesti noin 4-6 tuntia.

Käytön riskit?

Ekstaasiin on helppo jäädä koukkuun, mutta riippuvuus on yleensä henkistä eikä fyysistä. Suuri käyttöannos tai pienikin annos fyysisiin ponnistuksiin yhdistettynä voivat aiheuttaa hengenvaarallisen tilan, jolloin seurauksena voi olla muun muassa sydäninfarkti, lämpöhalvaus tai vakava maksavaurio. Sydän- ja verisuonitaudit tai eräiden muiden lääkkeiden samanaikainen käyttö kasvattavat ekstaasin riskejä merkittävästi. Ekstaasin käyttö voi aiheuttaa vielä kauan viimeisen käyttökerran jälkeen ahdistusta ja masennusta tai vaikuttaa psykoosin kehittymiseen. Pitkäaikainen ekstaasin käyttö vaurioittaa aivoja ja hermostoa ja heikentää muistia.

Ekstaasin sekakäyttö samanaikaisesti muiden huumausaineiden, alkoholin tai reseptilääkkeiden kanssa on erityisen vaarallista. Sekakäyttö aiheuttaa voimakasta aggressiivisuutta ja sekavuutta. Suonensisäiseen käyttöön liittyy infektioriski ja se voi vaurioittaa verenkiertoelimiä. Ekstaasin käyttö raskaana ollessa on hyvin haitallista sikiön kehitykselle.

Miten riskejä voi vähentää?

Ekstaasi on erittäin vaarallinen huumausaine, eikä sitä voi käyttää täysin turvallisesti. Käytetyn ekstaasin todellisesta koostumuksesta ei voi olla varma, joten on tärkeää käyttää ainetta vain pieniä määriä ja odottaa vaikutuksia rauhassa. Suuremmat annosmäärät kasvattavat aina riskejä. Käytön yhteydessä on tärkeää levätä, jäähdytellä ja huolehtia sopivasta alkoholittomasta nestetankkauksesta kehon kuivumisen ja ylilämpöisyyden ehkäisemiseksi.

Älä kuitenkaan juo keinomakeutettuja light-juomia, koska niiden sisältämä aspartaami voi pahentaa ekstaasin aiheuttamia haittoja. Runsas C-vitamiinivalmisteiden syöminen ennen ekstaasin käyttöä ja sen aikana ja jälkeen voi sen sijaan jonkin verran vähentää hermostolle koituvia vaurioita. Tarkista silti, ettei vitamiinipillereitäkään ole makeutettu aspartaamilla.

Myrkytystilan varhaiset oireet on hyvä tuntea. Tarvittaessa on haettava nopeasti lääkärin apua. Oikean hoidon saamiseksi on tärkeää, että hoitohenkilökunta tietää, mitä aineita on käytetty. Ekstaasia ei tule koskaan käyttää yhdessä mielialalääkkeiden, muiden huumeiden tai alkoholin kanssa. Myös erilaisten ekstaasivalmisteiden käyttö voi tuottaa arvaamattomia seurauksia.

Dahl, P & Hirschovits, T (2005): Tästä on kyse – tietoa päihteistä. Helsinki: YAD Youth Against Drugs ry.

Fabritius, C & Salaspuro, M (2003): Amfetamiinin, kokaiinin ja hallusinogeenien päihdekäyttö. Teoksessa Salaspuro, M & Kiianmaa, K & Seppä, K: Päihdelääketiede, Helsinki: Duodecim. 458–467.

Gowing, L & Henry-Edwards, S & Irvine, R & Ali, R (2002): The health effects of ecstasy: a literature review. Drug and Alcohol Review 21 (1), 53–63.

Harju-Kivinen, R (2009): Ekstaasi ja muut tanssihuumeet. Päihdelinkki.

Laine, P & Vuori, E: Ekstaasin ja mielialalääkkeiden yhteiskäytön riskejä sit. Markowitz, JS & Patrick, KS (2001): Pharmacokinetic and pharmacodynamic drug interactions in the treatment of attention-deficit hyperactivity disorder. Clin Pharmacokinet 40 (10), 753–72. Päihdelinkki.

Seppälä, T (2001): Yleisimmin käytettyjä huumausaineita. Teoksessa Ulmanen, K (toim.): Suomi ja huumeet. Tietopaketti huumeista. 3. uudistettu painos. Irti Huumeista ry, Keskusrikospoliisi, Opetushallitus, Suomen Vakuutusyhtiöitten Keskusliitto, Stakes. Rauma: Kirjapaino West Point Oy.

Oliko artikkeli mielestäsi hyödyllinen?
Ääniä yhteensä: 837