Lahjoita
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

24.03.2023 | Yleinen

Nuortenlinkki

Seksuaalisuus – osa 1

Jokaisella on itsemääräämisoikeus omaan seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa

Seksuaalisuus on pitkään nähty intiiminä ja vaiettuna asiana, ja saatetaan herkästi sivuuttaa osana kokonaisvaltaista hyvinvointia.  Milloin viimeksi sinulta on kysytty, mitä seksuaalisuudellesi kuuluu? Entä oletko saanut tarpeeksi oikeanlaista seksuaalikasvatusta ja tutkittua, ajantasaista tietoa seksuaalisuuteen, lisääntymisterveyteen ja nautintoon liittyvissä asioissa? Onko sinulla ketään turvallista ihmistä, jonka kanssa jutella seksuaalisuuteen liittyvistä asioista? Oletko tietoinen seksuaalioikeuksistasi?

Seksuaalioikeuksilla tarkoitetaan ihmisen oikeutta päättää omaan seksuaalisuuteen liittyvistä asioista. Seksuaalioikeuksia ovat muun muassa oikeus nauttia omasta seksuaalisuudestaan ominaisuuksistaan, taustastaan ja mieltymyksistään riippumatta (ajatukset tai mieltymykset eivät kuitenkaan oikeuta seksuaalisuutta loukkaaviin tai suostumuksen vastaisiin tekoihin), oikeus tulla nähdyksi ja kuulluksi, oikeus koskemattomuuteen, oikeus seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluihin, oikeus aborttiin, oikeus itse päättää perheen perustamisesta tai seurusteluun liittyvistä asioista, oikeus ajantasaiseen tutkittuun tietoon, sekä oikeus itse vaikuttaa omaan seksuaalisuuteen liittyvistä asioista. Myös seksuaalikasvatus on jokaisen ihmisen seksuaalioikeus.

”On eri asia keskustella omasta seksuaalisuudestaan esimerkiksi ystävän, terveydenhoitajan tai lääkärin kanssa, kuin vastailla puolitutun aikuisen kysymyksiin.”

Seksuaalisuuteen liittyvistä saa ja kannattaa avoimesti keskustella, eikä avun pyytämistä tai omaa seksuaalisuutta tulisi joutua häpeämään asiasta riippumatta. Jokaisella on kuitenkin myös oikeus yksityisyyteen ja omiin rajoihin. On hyvä muistaa, ettei seksuaalisuuteen liittyviin kysymyksiin tarvitse vastata, ellei itse halua. Joskus on hyvä arvioida kysyjän tarkoitusperää. On eri asia keskustella omasta seksuaalisuudestaan esimerkiksi ystävän, terveydenhoitajan tai lääkärin kanssa, kuin vastailla puolitutun aikuisen kysymyksiin. Seksuaalisuuteen liittyvät asiat saa myös pitää itsellään, eikä yksityiseksi koettuja asioita tarvitse jakaa edes seurustelukumppaneiden kanssa.

Seksuaalisuuden määrittelyyn ei ole oikeaa tai väärää vastausta, sillä jokaisella on oikeus määritellä oma seksuaalisuutensa itse. Seksuaalisuus on yksilöllistä ja erilaisia seksuaalisuuden muotoja on siis yhtä monta kuin on ihmisiäkin. Seksuaalisuus on osa ihmisyyttä, ja siihen vaikuttavat monet eri tekijät kuten psykologiset, kulttuuriset, sosiaaliset ja historialliset tekijät. Eli ihan kaikki! Myös se, jos ei koe olevansa seksuaalinen tai etsii omaa seksuaali-identiteettiään, on osa seksuaalisuutta. Seksuaalisuuden ulottuvuuksia ovat esimerkiksi sukupuoli-identiteetti ja roolit, lisääntyminen, mielihyvä ja nautinto, tunteet ja ajatukset. Seksuaalisuus onkin muuttuvainen läpi elämän, voi vaihdella elämän eri vaiheissa, eikä oikeastaan koskaan ole valmis.

”Toisen ihmisen seksuaalisuuteen liittyviä asioita ei voi päätellä ulkoisista tekijöistä.”

Seksuaalisuutta voi ilmaista monilla eri tavoilla ja esimerkiksi se, miten pukeudun, miten olen vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa, miten katson itseäni peilistä, millaisista tuoksuista tykkään tai miten hellin kehoani voi olla osa seksuaalisuutta, mutta ei välttämättä ole. Toisen ihmisen seksuaalisuutta tai esim. seksuaalista suuntautumista ei voi määritellä tai päätellä ulkopuolelta yhtään mistään tekijöistä kuten somekäyttäytymisestä, ulkonäöstä, sukupuolesta, pukeutumisesta tai suhdestatuksesta. Se, mikä on osa omaa seksuaalisuutta ja mikä ei, ei ole kenenkään muun määriteltävissä, vaan on itsemäärittelykysymys. Seksuaalisuuden eri määritelmät voivat myös tarkoittaa eri ihmisille eri asioita.

Seksuaalisuutta ei voi erottaa muista hyvinvoinnin osa-alueista, sillä ihminen on kokonaisuus ja kaikki elämän osa-alueet usein vaikuttavat seksuaalisuuteen samoin kuin seksuaalisuus muihin elämän osa-alueisiin. Niinkin perusasiat, kuten olenko nukkunut tai syönyt hyvin, voivat vaikuttaa esimerkiksi seksuaaliseen vireystilaan. Parhaassa tapauksessa seksuaalisuus on voimavara ja nautinnon lähde. Seksuaalisuudesta ja seksistä puhutaan usein virheellisesti synonyymeinä. Lyhyesti määriteltynä seksuaalisuus on sitä, mitä olemme ja seksi sitä, mitä teemme. Seksi on tekoja tai ajatuksia, jotka tuottavat seksuaalista mielihyvää, ja sitä voi toteuttaa monella eri tapaa – yksin tai toisten ihmisten kanssa. Ihminen voi olla hyvinkin seksuaalinen, vaikka ei pitäisi seksistä ja päinvastoin. Seksi perustuu aina suostumukseen, ja suostumuksen vastainen seksi ei ole seksiä, vaan aina seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa.

No entä mikä on seksuaali-identiteetti? Mitä jos en tiedä, mistä tykkään?

Seksuaali-identiteetti voi myös muodostua erilaisista tekijöistä kuten kehonkuvasta, rajojen asettamisesta, minäkuvasta, seksuaalisesta halukkuudesta, seksuaalisista mieltymyksistä tai seksuaalisesta suuntautumisesta. Seksuaaliselle suuntautumiselle on olemassa lukuisia määritelmiä, ja määritelmä omasta seksuaalisesta suuntautumisesta voi vaihdella läpi elämän. Tunnetuimpia määritelmiä ovat esimerkiksi hetero-, bi-, pan-, homo-, lesbo- ja aseksuaalisuus. Käsitykset rajatuista seksuaalisen suuntautumisen määritelmistä elävät yhä kulttuurissamme, mutta nykyään se nähdään moninaisena ja muuttuvana. Kaikki eivät halua määritellä omaa seksuaalista suuntautumistaan, eikä tarvitsekaan. Jotkut määrittelevät seksuaalisuutensa esimerkiksi yläkäsitteellä ”queer”, joka on yleistermi kaikille sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen edustajille, eikä itsessään määrittele henkilön seksuaalista suuntautumista tai sukupuoli-identiteettiä. Sukupuolen moninaisuuden näkökulmasta seksuaalisen suuntautumisen määrittely voi yleisesti tunnettujen määritelmien kautta olla haastavaa.

Jotkut haluavat määritellä seksuaali-identiteettiään tai seksuaalisia mieltymyksiään erilaisilla määritelmillä kuten ”kinky” (tarkoitetaan jollain tapaa valtavirrasta poikkeavia seksuaalisia mieltymyksiä, puhekielessä voidaan tarkoittaa ns. ”rajua seksiä”, usein kuitenkin käytännössä tarkoittaa selkeiden rajojen asettamista) tai ”vanilja” (tarkoittaa usein ns. tavallista ja lempeää seksiä, joka ei sisällä kinkyjä elementtejä), jotkut eivät. Myös nämä määritelmät tarkoittavat eri ihmisille eri asioita. Missään seksuaalisten mieltymysten tai erilaisten seksuaali-identiteettien määritelmissä ei ole mitään väärää niin kauan, kuin seksuaalinen ilmaisu ei vahingoita muita ihmisiä.

”Omaa seksuaalisuutta voi lähteä tutkailemaan kysymällä itseltä, mitä seksuaalisuus tarkoittaa just mulle?”

Vaikka seksuaalisuuteen voi liittyä ulkoisten tekijöiden kuten median luomia paineita esimerkiksi ulkonäköön tai seksitapoihin liittyen, ei oman seksuaalisuuden suhteen tarvitse mahtua mihinkään muottiin, eikä oman seksuaalisuuden kanssa voikaan olla valmis. Nuoruudessa seksuaalisuus voi olla erityisen haavoittuvaista, ja siksi seksuaalioikeuksien tiedostaminen edesauttaa niiden toteutumista ja voi auttaa omien rajojen asettamisessa: mihin olen oikeutettu ja mihin minun ei tarvitse suostua. Huom! Seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa sinun ei tarvitse suostua mihinkään, mikä ei tunnu oikealta, mikä edes hieman epäilyttää tai mietityttää, tai ei tunnu hyvältä. Kunnioita myös toisia ihmisiä ja huomioi, että et voi tietää toisen ihmisen rajoja, halua tai suostumusta muuten, kuin kysymällä. Mieltä saa myös aina muuttaa myöhemmin, vaikka olisi kerran suostunut tai kieltäytynyt. Omasta seksuaalisuudesta on syytä nauttia, mutta kenenkään ei tarvitse olla seksuaalisesti aktiivinen tai tietoinen omista seksuaalisuuteen liittyvistä mieltymyksistä tai haluista. Omaa seksuaalisuutta voi lähteä tutkailemaan kysymällä itseltä, mitä seksuaalisuus tarkoittaa just mulle?

Amanda Johansson

Sosionomi (AMK), seksuaalineuvoja (SSS)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *